Abdykacja papieża Benedykta XVI

papież benedykt xvi

Abdykacja papieża Benedykta XVI

W dniu 11 lutego 2013 roku papież Benedykt XVI wydał oficjalne oświadczenie, w którym podał do informacji publicznej, iż w dniu 28 lutego 2013 roku o godzinie 20:00 zakończy swój pontyfikat.

Z chwilą abdykacji papieża Benedykta XVI rozpocznie się okres tzw. sede vacate, czyli z języka łacińskiego „przy nieobsadzonej stolicy”, który będzie trwał do momentu wyboru nowego papieża.

Powody abdykacji papieża Benedykta XVI

Jako główny powód abdykacji Ojciec Święty podał brak sił do odpowiedniego sprawowania urzędu, co związane jest m.in. z wiekiem – papież w kwietniu tego roku skończy 86 lat.

Co ważne, rzecznik Watykanu, ks. Federico Lombardi, komentując oświadczenie Ojca Świętego, podkreślił, że wyklucza, aby przyczyną rezygnacji papieża była depresja czy poczucie niepewności.

Taka decyzja nie powinna dziwić tych, którzy interesowali się tym tematem – kierując się odpowiedzialnością za Kościół, Ojciec Święty postanowił, że najlepiej będzie ustąpić miejsca osobie, która będzie mogła w pełni angażować się w życie Kościoła i stać na jej czele.

Oświadczenie Benedykta XVI w sprawie abdykacji

Tekst oświadczenia papieża, w którym uzasadnia on powody swojej abdykacji, przedstawiamy poniżej:

„Najdrożsi Bracia,

zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.

Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi.

Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości.

Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu”.

Do tej pory na krok podobny do aktualnego Ojca Świętego zdecydował się jeden papież, żyjący w XIII wieku Celestyn V.

Jest za wcześnie, by oceniać pontyfikat Benedykta XVI, jednak jego abdykacja niewątpliwie zadecyduje o tym, że przejdzie on do historii.

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=uJwpQIkkQWc[/tube]

Reply