Dzielenie wyrazów na sylaby

jak dzielić wyrazy na sylaby

Dzielenie wyrazów na sylaby

Dzielenie wyrazów na sylaby to z pozoru czynność prosta, jednak także i w trakcie jej wykonywania można popełnić szereg błędów! Dlatego dzisiaj mamy dla was kilka informacji odnośnie do tego, w jaki sposób prawidłowo dzielić wyrazy na sylaby – na pewno wiedza ta w przyszłości okaże się pożyteczna.

Sylaba to taki element fonologiczny, który musi w języku polskim składać się co najmniej z jednej samogłoski, będącej ośrodkiem sylaby i najważniejszym jej elementem.

Rodzaje sylab

Wyróżniamy dwa rodzaje sylab. Są to sylaby otwarte, zakończone samogłoską, oraz sylaby zamknięte, zakończone spółgłoską.

Jak dzielić wyrazy na sylaby w języku polskim?

Bardzo częstym błędem w piśmie jest niewłaściwe przenoszenie wyrazów, które wynika z nieumiejętności dzielenia wyrazu na sylaby. Obowiązują przy nim pewne zasady, które warto zapamiętać. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

  1. Nie dzieli się liter oznaczających jedną głoskę, np. ko-szyk, a nie !kos-zyk, ani wyrazów jednosylabowych, np. wrzos, a nie !wrz-os, gdyż ośrodkiem sylaby powinna być zawsze samogłoska.
  2. Zawsze rozdziela się dwie jednakowe spółgłoski, np. pan-na, Jo-an-na.
  3. Nie rozbija się połączeń spółgłosek aueu, jeżeli wymawiamy je jednosylabowo, np. pau-za, a nie pa-uza, Eu-ro-pa, a nie E-u-ro-pa.
  4. Należy także respektować granicę przedrostka i rdzenia wyrazu, np. przed‑płata, roz‑mowa.
  5. Grupę kilku spółgłosek można dzielić w dowolnym miejscu, np. ko-stka, kos-tka.
  6. Do następnej linijki zawsze należy przenieść pojedynczą spółgłoskę, która stoi między samogłoskami, np. ma-lu-nek.

Wymienione powyżej zasady stosowane są w języku polskim. Podział wyrazów na sylaby w innych języka rządzi się swoimi prawami, dlatego, jeżeli chcesz podzielić na sylaby wyraz w języku obcym, musisz odwołać się do odpowiednich źródeł.

2 komentarze

  1. oksana
  2. oksana

Reply