PKB – Produkt Krajowy Brutto

Recesja - spadek PKB

PKB

W ostatnich, kryzysowych, miesiącach nie ma praktycznie tygodnia, w którym nie słyszelibyśmy o wskaźniku PKB. Wszyscy naokoło zastanawiają się czy PKB Polski albo Unii Europejskiej wzrośnie czy spadnie, a jeśli wzrośnie to o ile… i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem nikt nie spieszy się, by wyjaśnić przeciętnemu obywatelowi czym właściwie owe PKB jest.

PKB to skrót od Produkt Krajowy Brutto, o czym większość z nas pewnie wie, ale… nic nam to nie mówi. Warto więc zapamiętać, że Produkt Krajowy Brutto to, zgodnie z definicją, suma dób i usług wytworzonych na terenie danego kraju w ciągu jednego roku. Ponieważ i to wyjaśnienie wydaje się być dość zawiłe, sprawę można też przedstawić „łopatologicznie”:

Mamy Kowalskiego, który jest przedsiębiorcą produkującym krzesła, do których produkcji potrzebuje drewna. Kowalski w roku 2011 wyprodukował i sprzedał krzesła o wartości 3 milionów złotych, ponosząc koszty miliona złotych. Łatwo policzyć, że „wartość dodana” stworzona przez Kowalskiego wyniosła 2 miliony złotych. Suma takiej „wartości dodanej” wszystkich przedsiębiorstw w Polsce tworzy PKB.

PKB można także rozumieć nieco inaczej – jako sumę wydatków całego społeczeństwa na konsumpcję i inwestycję. Oba podejścia dają podobne wyniki.

PKB jako wskaźnik rozwoju gospodarczego

O Produkcie Krajowym Brutto słyszymy zwykle w kontekście gospodarki jakiegoś kraju, bowiem PKB to najważniejszy wskaźnik rozwoju gospodarczego. Jeśli w wiadomościach mówią, że „PKB Polski wzrośnie w 2012 roku o 2,5%” oznacza to, że w 2012 roku, w całej Polsce, zostaną wyprodukowane produkty i usługi o łącznej wartości o 2,5% wyższej niż produkcja w roku 2012.

Jeśli PKB z roku na rok rośnie znaczy to, że kraj się rozwija – produkuje coraz więcej. Jeśli Produkt Krajowy Brutto spada, mamy do czynienia z recesją – kraj cofa się w rozwoju.

10 państw o najwyższym wskaźniku PKB (dane z Wikipedii)

10 najbogatszych państw świata wg. wskaźnika PKB

Obecnie najwyższym wskaźnikiem PKB – 14,6 biliona dolarów – mogą pochwalić się Stany Zjednoczone, których gospodarka jest tak duża, jak trzy kolejne gospodarki świata razem wzięte (Chiny, Japonia i Niemcy).

PKB a dobrobyt

Wiele osób uważa wskaźnik PKB jako wskaźnik dobrobytu i jest przekonanych, że jeśli PKB będzie rosło, to, mówiąc kolokwialnie, ludziom będzie żyło się lepiej. Tak jednak być nie musi, bo PKB nie uwzględnia wielu czynników, które wpływają na dobrobyt tj. poziom bezrobocia, wysokość pensji, średni czas pracy, itd. PKB nie jest zatem dobrą miarą dobrobytu.

25 państw o najwyższym PKB na 1 mieszkańca (dane z Wikipedii)

Najbogatsze państwa świata wg. PKB na 1 mieszkańca

Taką miarą może być natomiast Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca, który uwzględnia liczbę ludności danego kraju. Przykładowo, Chiny i Japonia mają podobne PKB, ale w Chinach pracuje na nie 10 razy więcej ludzi. Chińskie społeczeństwo jest więc średnio 10 razy biedniejsze niż japońskie.

One Response

  1. Pawel

Reply