Stresuj się na zdrowie!

Stresuj się na zdrowie!

Stresuj się na zdrowie!

Mimo że z każdej strony słyszymy o tym, że nie należy się stresować i że koniecznie trzeba unikać stresujących sytuacji, powinniśmy być świadomi tego, że stres jest nam niezbędny do życia.

Gdyby bowiem ludzie nie przeżywali stresu, już od dawna nie byłoby ich na naszej planecie, gdyż nie reagowaliby odpowiednio na zagrożenia i na wyzwania, nie mieliby także żadnej motywacji do pracy. Potrzebny stres to stres pozytywny, bez którego nie byłoby postępu. Ten niszczący to stres negatywny – dystres.

Pogromcy i pokonani

Mówi się, że im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju. Zdają sobie z tego sprawę m.in. żołnierze, którzy nawet trening strzelania przechodzą w stresujących warunkach – czas nagli, dowódca popędza. Wydarzenie, które za pierwszym razem wywołuje dystres, potem wywoła eustres – czyli właśnie stres pozytywny.

Rodzi się zasadnicze pytanie, od czego zależy to, czy w danej sytuacji doświadczamy stresu pozytywnego- od osobowości czy od sytuacji, w której człowiek się znalazł?

Stresuj się na zdrowie!Wspomina się m.in. o „wzorze zachowania A”. Ludzie wpisujący się w ten wzór odczuwają silną potrzebę rywalizacji i awansu, poszukują sytuacji, które pozwolą na jej zaspokojenie. Energiczny, szybki i niecierpliwy człowiek to często właśnie ten, który postrzega rzeczywistość jako szereg wyzwań. Nowa sytuacja wzywa do walki. Stres dla A najczęściej nakręca do działania. Przeciwieństwem wzoru zachowania A jest wzór B – jego reprezentant jest spokojny, cierpliwy i zrelaksowany. Nie szuka stresu, ale też gdy się pojawi, daje sobie z nim radę. Nie czuje jednak ciągłej potrzeby mierzenia się z nowymi wyzwaniami. Trzeci typ reakcji na stres to ucieczka przed nim. Każda nowa sytuacja stanowi powód do przerażenia i niepokoju, a każdą zmianę postrzega się jako zakłócenie równowagi. Ludzie jawnie przelęknieni nie należą ani do grupy A ani do B. To oni najczęściej odczuwają negatywny stres, który uniemożliwia wszystkie ich działania.

Osoby z grupy A uchodzą za pogromców stresu, ale ich sposób życia często odbija się negatywnie na ich zdrowiu.Trzeba umieć znaleźć chwilę na odpoczynek, relaks i poprawę nastroju.

Dezorientacja i jej przyczyny

Poczucie dezorientacji, a także bezradności bardzo często wywołane przez „smog informacyjny”, czyli przez zalewające nas zewsząd informacje. To nowy bodziec, na który coraz częściej jesteśmy narażeni. Badacze coraz częściej mówią o stresie, który wiąże się z rozwojem technologii i zalewającymi nas informacjami. Powodują one tzw.  stres informacyjny, zwany też jako „infostres”. Przeżywają go często uczniowie, którzy nie potrafią bogactwa danych uporządkować, a wyrywkowe informacje utożsamiają z poukładaną wiedzą. Z „infostresem” pomaga uporać się duża wiedza. To argument za dobrym wykształceniem.

Obniżanie kosztów

Stresuj się na zdrowie!Każdy człowiek posiada pewne środki, które wykorzystuje jako zapłatę za stres. Rozpoznanie zagrożenia i zaradzenie mu kosztuje. Idealna jest równowaga wydatków i przychodów, najczęściej jednak przepłacamy. Pogromcy stresu są „oszczędni”. Ofiary stresu są z tego punktu widzenia osobami „rozrzutnymi”. Czy istnieje jakaś możliwość obniżenia tych kosztów?

Proste wskazówki praktyczne stosować może właściwie każdy. Najważniejsze jest to, abyśmy pamiętali, że dwudziestoczterogodzinna doba to naprawdę niewiele. Konieczne jest m.in. dobre rozplanowanie i organizowanie codziennych zajęć. Proste? Nie dla każdego.Stąd konieczność dokonania świadomej analizy własnej „fotografii dnia”, a potem wprowadzenia odpowiednich korekt.

Reply