Dlaczego woda morska jest słona?

woda morska

Dlaczego woda morska jest słona?

O tym, że woda w rzekach i jeziorach jest inna niż woda w morzach, wiedzieli już starożytni. Zdawali sobie sprawę z tego, iż wodę z rzek można spokojnie pić, gdyż jest słodka natomiast woda morska po pierwsze do picia się nie nadaje, po drugie jest słona, nie wiedzieli jednak, co jest tego powodem.

Rozważaniom na ten temat oddawał się także jeden z najwybitniejszych ludzi renesansu, Leonardo da Vinci, a także inni, zarówno jemu współcześni, jak i późniejsi myśliciele.

Przyczyny zasolenia wody morskiej

Przypuszczeń było naprawdę wiele. Obecnie naukowcy przychylają się ku teorii, iż genezy zasolenia wody morskiej należy upatrywać już u początków powstawania naszej planety. Gdy stygła, dookoła niej znajdowały się chmury, skupiające część wody, która potem miała znaleźć się na powierzchni Ziemi.

Jako że skorupa ziemska przez długi czas była bardzo gorąca, każda kropla wody przez długi czas zamieniała się w parę wodną. Dopiero gdy powierzchnia Ziemi ostygła, woda mogła się skroplić i zaczęły padać deszcze, trwające bez przerwy dnie i noce setki lat. W czasie ich trwania skroplona woda wypełniała baseny oceaniczne. Padając na powierzchnię kontynentów, rozpuszczała skały i zawarte w nich minerały i unosiła je do oceanów, sprawiając, że w ich wodach wzrastała ilość soli pochodzenia kontynentalnego. Proces ten trwa zresztą do dzisiaj.

Warto też wiedzieć, że tam, gdzie kiedyś było morze, a obecnie się cofnęło, powstały zbiorniki, w których po wyparowaniu wody pozostała sól. Kolejne warstwy geologiczne, nawarstwiające się przez tysiące lat, przykrywają więc teraz zbiorniki kopalnej słonej wody.

Jednostką, która pozwala określić słoność morskiej wody, jest promil. Zasolenie mórz wynosi około 35 promili, co oznacza, że w jednym litrze wody morskiej znajduje się przeciętnie 35 g soli.

Bardziej słone są te morza, do których uchodzi niewiele rzek lub które są usytuowane w obszarze strefy gorącej, gdzie obserwujemy duże parowanie, mniej słone zaś te, które mają wiele dopływów, są więc zasilane w wodę słodką.

Więcej informacji na temat zasolenia mórz i oceanów znajdziesz, oglądając poniższy film. Zapraszamy!

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=yGIY095XJqo[/tube]

One Response

  1. ka...

Reply