Energia przyszłości – odnawialne źródła energii

Energia wiatru - odnawialne źródło energii

Energia wiatru – odnawialne źródło energii

Świat nie stoi w miejscu i ciągle się rozwija. Efektem tego jest rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, której z roku na rok zużywamy coraz więcej.

Jednocześnie jednak paliwa kopalne, a więc główne źródło energii na świecie, wyczerpują się. Prędzej czy później będziemy zmuszeni przestawić się na odnawialne źródła energii.

Produkcja energii elektrycznej na świecie

Od początku pojawienia się elektryczności najważniejszym źródłem energii były i są paliwa kopalne. Powód jest prosty – to właśnie ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel są najtańsze w eksploatacji i najłatwiej dostępne. Nic więc dziwnego, że w chwili obecnej paliwa kopalne „produkują” około 2/3 światowej energii. Dokładny udział poszczególnych źródeł w światowej produkcji energii przedstawia wykres:

Produkcja energii na świecie

Źródło: Inter Academy Council

Bez paliw kopalnych współczesny świat nie mógłby istnieć. Problem w tym, że ich zasoby są ograniczone i powoli się wyczerpują. Według Europe’s Energy Portal już za 35 lat skończy się ropa naftowa, a za 55 lat – gaz ziemny. Najdłużej „wytrzyma” węgiel, który powinien przetrwać jeszcze przez ponad 130 lat. Co będzie potem?

Odnawialne (alternatywne) źródła energii

Jedyną nadzieją dla świata jest wykorzystanie takich źródeł energii, które nigdy się nie skończą, czyli odnawialnych źródeł energii. Należą do nich:

  • Energia słoneczna (promieni słonecznych)
  • Energia wiatru
  • Energia wodna
  • Energia wnętrza Ziemi (geotermalna)
  • Energia biomasy
  • Energia fal i pływów morskich

Wyżej wymienione źródła energii odpowiadają obecnie za około 1/5 światowej produkcji energii, z czego zdecydowana większość przypada na energię wodną. Pozostałe odnawialne źródła energii są mało popularne, głównie ze względu na wiele przeszkód związanych z ich eksploatacją.

Jedną z tych przeszkód jest cena energii odnawialnej. Przykładowo, koszt kolektorów słonecznych, które zapewnią ciepłą wodę dla średniej wielkości domu, wynosi 10 – 15 tysięcy złotych. Dwa razy tyle zapłacimy za dostarczenie prądu do jednego domu za pomocą przydomowej elektrowni wiatrowej. Produkcja energii z odnawialnych źródeł na skalę przemysłową jest więc póki co całkowicie nieopłacalna.

A są i inne przeszkody. Energię geotermalną można pozyskiwać wyłącznie w niektórych, odpowiednich dla tego celu miejscach. Energia fal morskich jest natomiast zbyt potężna i nieobliczalna – człowiekowi nie udało się jeszcze jej ujarzmić. Odnawialne źródła energii pozostają zatem ciągle energią przyszłości.

Reply