Historia jogi

joga

Historia jogi

Joga była praktykowana w Indiach już 4000 lat temu, ale dopiero w XX wieku została rozpowszechniona szerzej. Joga wpływa na całą osobę, zarówno na jej stronę fizyczną, jak i mentalną oraz duchową.

Słowo joga wywodzi się z sanskrytu, w którym oznacza łączenie się albo związek, co stanowi nawiązanie do całościowego podejścia tych praktyk do osoby ludzkiej. Przez setki lat w Indiach tylko grupy osób wybranych, takich jak filozofowie oraz ich uczniowie, kroczyli ścieżką wytyczoną przez jogę. Przywódcy takich grup byli nazywani joginami i to oni swoim naśladowcom przekazywali gromadzoną z upływem czasu wiedzę. Grupy owe zamieszkiwały w jaskiniach i odludnych lasach, a niektórzy jogini wybierali życie samotnicze.

Twórca podstawowych zasad jogi

Podstawowe zasady jogi zostały zdefiniowane przez jogina o imieniu Patanjali, który żył ok. roku 300 p.n.e. Był on bardzo szanowanym nauczycielem i w swoim czasie posiadał wielkie wpływy, które wykorzystał dla dobra jogi.

Dokonał on podziału jogi na osiem różnych części.

Pierwsze dwie odnosiły się stylu życia, który powinien być pogodny, wypełniony kontemplacją, studiami, zachowaniem czystości i ogólnie polegać na prostocie i życiu w pokoju z innymi. Wszystkiego, co wiązało się z chciwością i łakomstwem itp. lub mogło uczynić komukolwiek krzywdę, należało unikać. Trzecia i czwarta część wiązały się ze sprawami fizycznymi i zawierały listę ćwiczeń zaprojektowanych tak, żeby propagowały spokój i napełniały energią zarówno umysł, jak i ciało. Pozostałe cztery części dotyczyły rozwoju duszy ludzkiej lub ducha i zdolności mentalnych przez nabywanie umiejętności do izolowania się od zewnętrznych niepokojów i normalnego życia, naukę kontemplacji i poszerzanie swego umysłu w celu osiągnięcia wiedzy ostatecznej, którą określano jako samadhi. Miało to prowadzić do kompletnej przemiany, dzięki której następuje ostateczna realizacja istnienia.

Dopiero niedawno joga stała się dostępna w całych Indiach. Lekarze i nauczyciele uczą jogi i obecnie regułą jest, że już dzieci w wieku szkolnym mają lekcje tej sztuki.

Joga dzisiaj

Współcześnie joga nie jest już ograniczona do terytorium Indii i ma miliony zwolenników na całym świecie.

Istnieje pięć odmian jogi:

  • raja,
  • jnana,
  • karma,
  • bakti,
  • hatha.

W zasadzie tylko ten ostatni system jest znany na Zachodzie. Polega on na wykonywaniu ćwiczeń i przyjmowaniu ściśle określonych pozycji. Pozostałe koncentrują się na takich sprawach jak: kontrola nad własnym umysłem, świadomością, inteligencją lub moralnie nienagannym życiem. Uprawiają je ludzie całkowicie poświęcający się jodze jako sposobowi na życie.

Chociaż praktykujący mogą nie przywiązywać większej wagi do spraw duchowych, podstawowym kanonem jogi jest znaczenie podejścia psychicznego dla osiągania poprawy stanu zdrowia dzięki ćwiczeniom. Po tym, jak telewizja pokazała sławnego skrzypka przechodzącego skuteczną terapię ramienia, joga zdobyła ogromną popularność w Wielkiej Brytanii.

Do lat 60. joga była jednak rzadko w Europie praktykowana, a jeżeli już, to jedynie przez ludzi zainteresowanych wschodnimi metodami terapeutycznymi albo takich, którzy w tych rejonach świata przebywali.

Oddech podstawą dla jogi

Joga uważa, że cielesna esencja życia – prana, tożsama z opisywaną wcześniej energią chi – zawarta jest w oddechu. Już przez zmianę sposobu oddychania można uzyskać ogólną poprawę stanu zdrowia. Jeżeli ktoś jest nadpobudliwy, ma to wpływ na jego sposób oddychania. I dlatego, jeżeli oddychamy w sposób kontrolowany, pomaga to nam w zachowaniu ciszy i spokoju zarówno umysłowego, jak i emocjonalnego.

Istnieje wiele ćwiczeń rozwijających różne typy oddychania, takie na przykład jak: oddychanie klatką piersiową, oddychanie ramionami lub oddychanie przeponą. Pewne ruchy i pozycje stosowane w jodze zostały zaprojektowane na podstawie obserwacji zwierząt, ponieważ jogini uznają, że one najlepiej potrafią się odprężyć i najnaturalniej poruszają się przy minimum wysiłku. Dwie pozycje, które zachowuje się przez jedną, dwie minuty, mają na celu zwiększenie swobody ruchów i przywrócenie ćwiczącemu świadomości różnych części jego ciała oraz pozbycie się stresu.

Z założenia nie są one męczące i nie służą do demonstrowania swojej sprawności przed innymi. Prawdziwym celem tych ćwiczeń jest koncentrowanie się na samoświadomości.

Ćwiczenia jogi dla początkujących przedstawia poniższy film :)

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=2uf2yTj2kK4[/tube]

Reply