Kleptomania jako choroba psychiczna

kleptomania

Kleptomania jako choroba psychiczna

Panuje ogólne przekonanie, że jeśli nie przejawiamy żadnych specyficznych objawów, to wszystko jest z nami w porządku.

Dotyczy to głównie chorób o podłożu psychicznym, które długo pozostają w ukryciu i nie dają żadnych objawów, w przeciwieństwie do zapalenia oskrzeli czy chorób serca.

Choroby psychiczna a kleptomania

Choroby psychiczne warunkowane są przez różne czynniki, np. osobowościowe, biologiczne, środowiskowe czy nawet okolicznościowe. Oprócz tak dobrze znanym wszystkim chorób, jak depresja, schizofrenia, a także różne uzależnienia, są także inne choroby, z których zupełnie nie zdajemy sobie sprawy. Mało osób wie, że kleptomania to… także choroba! Najogólniej mówiąc, kleptomania jest zaburzeniem kontroli impulsów, który na chorym wymusza czyn kradzieży. Ta czynność nie posiada żadnego racjonalnego uzasadnienia. Tak jak nagle się pojawia, tak szybko i zanika, a pierwsze jej objawy można dostrzec już w dzieciństwie. Choć w głównej mierze na chorobę narażone są panie, to jednak panowie także powinni mieć się na baczności. I błędem jest myślenie, że kleptomanami są tylko osoby biedne, wywodzące się z ubogich rodzin. Otóż nie! Wielu jest także bogaczy, którzy dokonują kradzieży. Zauważa się prawidłowość między osobistymi niepowodzeniami a skłonnościami do kleptomanii. Osoby chore często czują się niedowartościowane, odrzucone i nietraktowane z szacunkiem.

Czy to choroba? Objawy kleptomanii

Przede wszystkim chory nie potrafi wygrać z potrzebą kradzieży, przed czynem czuje podekscytowanie, sprawiające mu przyjemność. A po czynie odczuwa przyjemność i ogólną satysfakcję. Do kradzieży nie dochodzi wskutek wewnętrznej złości czy gniewu. Chory w ten sposób nie rozładowuje napięcia. Nie jest to także wyraz zaburzeń zachowania. Przedmioty, które uległy grabieży, są najczęściej rozdane lub wyrzucone.

W przypadku, gdy Policja złapie na gorącym uczynku kleptomana, to zazwyczaj jest on traktowany bardzo łagodnie. Oczywiście jeżeli jego choroba jest zdiagnozowana. O tym mówi Kodeks Karny. Chory nie jest kierowany do więzienia, a jedynie na leczenie, które prowadzą  specjaliści. Oprócz farmaceutyków, pacjent musi także uczestniczyć w psychoterapiach.

Odmiana kleptomanii

Kleptofilia jest rodzajem kleptomanii, która polega na osiąganiu podniecenia seksualnego w wyniku dokonania kradzieży. Występują trzy jej odmiany:

  • Kiedy kradzież daje uczucie podniecenia i w efekcie prowadzi do osiągnięcia orgazmu.
  • Kiedy podniecenie występuje na skutek grabieży bielizny lub podpasek.
  • Kiedy kradzież daje poczucie satysfakcji w przypadku osobistych problemów rodzinnych.

Uznaje się, że przyczyną kleptofilii są kompleksy. Osoba czuje się niedoceniona, nie zna swojej wartości. Kradzież pozwala na podniesienie własnej oceny.

Reply