Magiczna moc talizmanów – prawda czy fikcja?

Magiczna moc talizmanów

Magiczna moc talizmanów

O tym, że amulety oraz talizmany należą do niezwykłych przedmiotów, wiedzą zarówno ich zwolennicy, jak i przeciwnicy. Tak, również ci ostatni nie mogą przechodzić obok nich obojętnie.

Znane są od pradawnych czasów i od samego początku ich istnienia przypisuje się im niezwykłą, magiczną moc.

Ochronna moc amuletu

Amulety to małe przedmioty, które mają za zadanie przynosić noszącym je osobom szczęście, stanowić ochronę przed chorobami, urokami, a nawet złymi duchami. Ich nazwa wywodzi się z łaciny, od łacińskiego słowa amuletum, które znaczy tyle co 'przedmiot lub czynność chroniąca przed czarami lub nieszczęściem’.

Ponieważ rozmiary amuletów są niewielkie, łatwo można nosić je przy sobie – na ciele lub na ubraniu. Umieszcza się je również w grobach zmarłych. Amuletami mogą być kamyki, monety, naszyjniki, pierścienie, figurki, a nawet kurze łapki.

Zakochane kobiety noszą amulety w celu zdobycia serca ukochanego mężczyzny i przyciągnięcia szczęścia w miłości, także uczniowie i studenci noszą przy sobie amulety, szczególnie w czasie egzaminów. Moc wytwarzanych amuletów ma pochodzić od znaków na nich się znajdujących. Amulety tworzy się przeciwko określonemu rodzajowi zagrożenia.

Talizman na szczęście

Wyraz talizman pochodzi albo z języka greckiego, gdzie słowo telesma oznacza 'przedmiot poświęcony’,  albo z języka arabskiego, gdzie słowo tilasm znaczy tyle co 'obraz magiczny’. Talizman jest więc przedmiotem 0 nadnaturalnej lub magicznej sile, który ma kumulować energię i przekazywać ją właścicielowi, przyciągać szczęście.

Słowa talizman i amulet są często stosowane zamiennie, jednak warto wiedzieć, że moc talizmanów ma pochodzić z materiałów, z jakich je utworzono, a ich działanie jest szersze niż amuletów, mimo że również mają oddziaływać silniej, gdy stosuje się je w określonym celu. Talizmany są przygotowywane przez wiele dni, gdyż ważne są czas i miejsce podczas ich przygotowywania. Ważna jest także rola konkretnej fazy Księżyca, aspekty astrologii, numerologii czy kabały.

Do najczęściej używanych talizmanów należą te, które mają zapewnić znalezienie idealnego partnera, powodzenie u płci przeciwnej, zdobycie pracy, rozwój kariery zawodowej, bogactwo czy szczęście w grach losowych.

Wielowiekowa historia talizmanów

Faktem jest, że amulety i talizmany towarzyszą ludziom od wieków. Uważa się, że początki ich historii wiążą się z religiami pierwotnymi, w których wierzono w więź i starano się ją pielęgnować. Wiele starożytnych cywilizacji wierzyło, że kosmos emituje energię wpływającą na wszystkie stworzenia żyjące na Ziemi. Zdania takiego byli m.in. starożytni Babilończycy, Egipcjanie, Persowie itp. Wytwarzali oni przedmioty mające gromadzić tę energię i przekazywać ją noszącemu daną rzecz właścicielowi. W starożytnym Egipcie wierzono na przykład w moc skarabeuszy, darzono je szacunkiem i uważano za święte stworzenia, które przynosiły pomyślność i chroniły posiadacza.

W czasach starożytnych, a także w średniowieczu wiele z ówczesnych religii: żydowska, chrześcijańska, muzułmańska, wierzyło w ochronną i leczniczą moc amuletów i innych błogosławionych przedmiotów.

W religii chrześcijańskiej największą czcią otoczone są obrazy świętych i krzyż, które mają zapewnić ochronę ich posiadaczom. W tradycji religii judaistycznej spotykało się wiele amuletów. Ważne przy tym było, jaki znalazł się na nich tekst, jaki miały kształt, kolor i z jakiego materiału je zrobiono. Dzisiaj najbardziej znanym symbolem tej religii jest gwiazda Dawida.

Islamiści również noszą amulety z tekstem zależnym od sytuacji, dla której amulet stworzono, choć fundamentalistyczni islamiści nie są im przychylni. Symbolem islamu jest półksiężyc. W religii buddyjskiej do dziś najczęściej spotyka się postacie Buddy, które mają przynieść spokój i inspirować do osiągnięcia szczęścia. Oprócz wiary w magię przedmiotów niektórzy wierzą też w magiczną moc fragmentów ludzkiego ciała. Zdarza się, że przechowuje się odciętą pępowinę nowo narodzonego dziecka, by zapewnić mu zdrowie, albo szczątki ciała świętych czy też ich przedmioty osobiste.

Talizmany i amulety dzisiaj

Zwolennicy talizmanów i amuletów uważają, że tworzone są one dla ludzi, że skoro wierzono w ich moc przed wiekami, to także i teraz nie ma powodów, aby w nią wątpić. Na ich korzyść przemawiać powinien również fakt, że występowały i do dzisiaj występują w niemal każdej kulturze. Ważne jest jednak, aby talizman miał jakiś związek z daną osobą – z jej podświadomością, historią rodziny czy kulturą, gdyż tylko wtedy będzie mógł dobrze działać.

Z kolei przeciwnicy talizmanów i amuletów są zdania, że ich magiczne właściwości to jedynie manipulacja, mająca na celu napędzanie ezoterycznego przemysłu, który – co łatwo zauważyć – ciągle rośnie w siłę. Jak jest naprawdę? Sami musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie.

Reply