Qi gong – ważny element medycyny chińskiej

chińska medycyna

Qi gong – ważny element medycyny chińskiej

Mniej więcej 2500 lat temu w górach północnych Chin kapłani taoistyczni praktykowali qi gong – ruch medytacyjny czczący i kultywujący podstawową silę życiową.

Wierzyli oni, że ta siła – zwana qi lub chi – jest nierozerwalnie związana z samym życiem. Według nich chi wprawia w ruch nie tylko ciało i ziemię, ale jest dynamiczną siłą przenikającą cały wszechświat.

Tradycyjna chińska medycyna to system filozoficzny nastawiony na zachowywanie zdrowia i oparty przede wszystkim na zrozumieniu najwyższej siły chi. W przeciwieństwie do medycyny zachodniej, tradycyjna medycyna chińska opiera się na działaniach profilaktycznych, wzmacnianiu układu odpornościowego, co ma chronić przed chorobami.

W tradycyjnej chińskiej medycynie chi jest obecne zarówno w pierwiastku yin (zimno, ciemność, to, co wewnętrzne), jak i pierwiastku yang (ciepło, światło i to, co zewnętrzne). Zgodnie z przekonaniami jej zwolenników chi ujawnia się we wszystkich przeciwieństwach, których doświadcza człowiek, takich jak dzień i noc, ciepło i zimno, wzrost i rozpad. I chociaż pierwiastki yf’n yang mogą być odbierane jako przeciwieństwa, są praktycznie nierozłączne.

Poznanie natury jednego z nich ma podstawowe znaczenie dla poznania natury drugiego. Równowaga miedzy nimi jest jak przechodzenie nocy w dzień – w pewnej chwili (o północy) ciemność osiąga swój zenit, by od tego momentu płynąć stale w kierunku brzasku. W południe, kiedy słońce jest w zenicie, dzień zaczyna powoli płynąć w stronę ciemności nocy. Wszystkie wewnętrzne organy naszego data podlegają temu dzienno-nocnemu rytmowi kosmosu.

Ten światopogląd utrzymuje, iż chi przejawiające się w postaci yin/yang sprawia, że kosmos przybiera formę pięciu elementów: drewna, ognia, ziemi, metalu i wody. Te elementy z kolei konstytuują naszą cielesną postać, sprawiając, że tworzymy jedność z kosmosem. Chi dopływa do naszych ciał z ziemi w formie pierwiastka yin i odpływa w górę do nieba w postaci pierwiastka yang. Kanałami, przez które przepływają te pierwiastki, są meridiany.

Meridiany nie odpowiadają bezpośrednio anatomicznym elementom organizmu, zgodnym z medycyną konwencjonalną. Najlepszym sposobem zrozumienia przepływu chi przez meridiany jest porównanie go z przepływem krwi przez układ krwionośny. Jeżeli krew nie dopływa do palców stóp, palce zamierają. Jeżeli krew nie przepływa swobodnie, cierpimy na zbyt wysokie lub zbyt niskie ciśnienie. Jeżeli gdzieś powstaje skrzep, mamy do czynienia z zatorem lub zawałem. Analogicznie niezrównoważony lub zablokowany przepływ chi powoduje różne choroby i dolegliwości. Tradycyjna chińska medycyna opiera się na założeniu, że wszystkie choroby, dolegliwości czy słabości organizmu dadzą się wyjaśnić przez równowagę w chi.

Każdy meridian ma związek z jednym z pięciu wymienionych wyżej elementów. Na przykład meridian serca jest powiązany z elementem ognia, a meridian nerek i pęcherza moczowego z pierwiastkiem wody. Wzdłuż meridianów są rozmieszczone punkty uciskowe, swego rodzaju bramy i przejścia, w których chi może zostać zablokowane.

Wyszkolony terapeuta potrafi odblokować jej przepływ, dzięki czemu organizm odzyskuje naturalną równowagę.

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=nig-BUbkjpE[/tube]

Reply