Uszkodzenia narządu rodnego

problemy kobietTrwałe i ostre ostre przedmioty mogą przy zderzeniu czy upadku zranić wewnętrzne narządy rodne. Zranienie może nastąpić również podczas samogwałtu. Po uderzeniu zwykłym powstaje krwawienie i obrzęk, po ostrym — rana i krwawienie. Krwiak i obrzęk wymagają leżenia i stosowania zimnych okładów. Rana — zaszycia w warun­kach szpitalnych.
W czasie stosunku płciowego może nastąpić pęknięcie pochwy, a zwłaszcza jej sklepienia, najczęściej w przypadku niedostatecz­nego wykształcenia pochwy lub zaniku sklepień u starych kobiet, Uszkodzenia pochwy wymagają leczenia szpitalnego, gdyż należy założyć szwy.
Przy przerywaniu ciąży, zwłaszcza w trudnych warunkach, zawsze może się zdarzyć uszkodzenie macicy, jelit i pęcherza moczo­wego, najczęściej wtedy, kiedy usiłują przerywać ciążę osoba niepowołane, używając do tego celu szpilek, igieł, innych narzędzi oraz mydlin. W tych przypadkach należy chorą skierować bezwzględnie do szpitala, w którym rana zostanie zeszyta. W wyjątkomwych przypadkach może zaistnieć konieczność wycięcia macicy i zaopatrzenia uszkodzonych narządów.

Reply