ADHD u dzieci – objawy, diagnozowanie i leczenie

ADHD u dzieci

ADHD u dzieci – objawy, diagnozowanie i leczenie

Mianem ADHD nazywamy zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi. To częste zaburzenie psychiczne, które swym zasięgiem obejmuje od trzech do siedmiu procent dzieci.

W Polsce jest nadal zbyt późno diagnozowane. Do objawów nadpobudliwości psychoruchowej zaliczamy nieumiejętność uwagi, impulsywność, nadmierną ruchliwość, występujące w takim stopniu, że uniemożliwiają one dziecku dorastanie wśród rówieśników i prawidłowy rozwój.

Typy zaburzeń

Objawy ADHD mogą być zmienne, w pewnym stopniu zależą od wieku dziecka. Całkiem na miejscu może być spostrzeżenie, że ile dzieci, tyle odmian zaburzenia. Jednak najczęściej chorobę można określić na trzy podtypy:

  • mieszany, tu występują objawy wszystkich grup,
  • z nasiloną impulsywnością i nadruchliwością, objawy takie jak ruchliwość i impulsywność utrudniają dziecku funkcjonowanie,
  • z izolowanym deficytem uwagi, w tym przypadku największym problemem są problemy z koncentracją.

ADHD a otoczenie i rozwój

Zaburzenie skutecznie utrudnia dziecku funkcjonowanie w grupie społecznej, a także wpływa negatywnie na jego sukcesy osobiste. Objawy mogą ciągnąć się latami, jednak jak w przypadku każdej choroby, nieleczenie może skutkować poważnymi powikłaniami zdrowotnymi, szybkim zakończeniem kariery edukacyjnej, pojawieniem się agresji, depresji, lęków czy nadużywania używek. Ale nie tylko pacjenci potrzebują leczenia i wsparcia. Podobnie jest z rodzinami chorych, które narażone są na ciągły stres i napięcie.

Diagnozowanie choroby

Rozpoznanie zaburzenia psychicznego jest procesem długim i skomplikowanym. Nie ma żadnych skutecznych badań laboratoryjnych, które jednoznacznie mogłyby stwierdzić obecność ADHD.

Dlatego konieczne są wizyty u takich specjalistów, jak psycholog, psychiatra dziecięcy, pedagog, neurolog, nauczyciele czy opiekunowie dziecka. Na podstawie ich osobistych spostrzeżeń można postawić diagnozę. Jednak niewiele dzieci z rozpoznaną jednostką chorobową otrzymuje właściwą pomoc i leczenie. Dziecko z zespołem ADHD wymaga szczególnego traktowania od najmłodszych lat. Dlatego terapia obejmuje nie tylko samego pacjenta, ale również dorosłych z jego najbliższego otoczenia. Skuteczność leczenie zależy od ilości interwencji stosowanym w terapii. Metody leczenia można podzielić na: niefarmakologiczne, psychologiczne i specyficzne formy nauczania i komunikacji z dzieckiem.

Metody leczenia

W skład niefarmakologicznych metod leczenia zalicza się: treningi neurokognitywne, EEG biofeedback, leczenie dietetyczne. Jednak jaka jest ich skuteczność? Tego tak naprawdę do końca nie wiadomo, ponieważ ta kwestia nadal pozostaje badana. Leki w tym przypadku nie zastąpią sposobów oddziaływania, ale je wesprą.

Jednak długotrwała farmakoterapia może nieść udowodnioną skuteczność i powinna być stosowana u dzieci, u których zmiana metod wychowawczych czy inne metody terapii nie przynoszą oczekiwanego rezultatu lub z pewnych przyczyn nie mogą zostać wykorzystane. Leki mogą zmniejszyć objawy ADHD i poprawić ogólną kondycję dziecka, jednak po ich odstawieniu dolegliwości wracają.

Reply