Czym jest e-biznes?

ebiznes

Czym jest e-biznes?

E-biznes ma wiele definicji i interpretowany jest na różne sposoby. Na pewno jest to biznes jak każdy inny. Jednak E-biznes działa poprzez wykorzystanie możliwości teleinformatycznych, a przede wszystkim Internetu.

Biznes ten polega na sprawnej wymianie informacji pomiędzy producentami, klientami i dystrybutorami.  Zawiera się w tym: prowadzenie rozmów on-line, telekonferencji, promocja w Internecie, pozyskiwanie klientów i wyszukiwanie informacji, a także utrzymywanie kontaktów z dotychczasowymi kontrahentami.

Rozwój e-biznesu

Za sprawą dynamicznie rozwijającej się techniki e-biznes ciągle się zmienia. Wcześniej dotyczył on przede wszystkim komunikacji, czyli wymiany dokumentów  w firmach  za pomocą systemu  nazywanego EDI (Electronic Data Interchange). System ten poprawiał efektywność i wydajność pracy pracowników. Służył on przede wszystkim do robienia raportów, dysponowania płacami czy też ustalania harmonogramów. Jego szersze zastosowanie wykorzystywano do wymiany dokumentów pomiędzy firmami.

Dziś e-biznes to pojęcie, które zawiera w sobie handel elektroniczny (e-commerce), elektroniczne przedsiębiorstwa (e-enterprise), a także takie terminy jak: elektroniczna gospodarka (e-economy) czy nawet elektroniczne społeczeństwo (e-society). Termin też możemy wyjaśnić za pomocą dwóch szczegółowych definicji: e-banking i e-learning.

Dziś e-biznes w szerokim rozumieniu to prowadzenie biznesu za pomocą Internetu w różnej formie. Każde przedsięwzięcie, które wykorzystuje technologie informatyczne, możemy uznać za rodzaj e-biznesu. Cały czas wzbogaca się on o nowe formy przekazu.

E-biznes i e-commerce

Trzeba pamiętać, że e-commerce zawiera się w e-biznesie, jednak nie każdy e-biznes to e-commerce. Są pewne różnice, choć często trudne do zdefiniowania, pomiędzy tymi pojęciami. E-commerce to po prostu handel w sieci, czyli sprzedaż produktów bądź usług odbywająca się bezpośrednio. Odbywać się może za pomocą aukcji czy też sklepów internetowych. Są to także wszelkie działania  bezpośrednio wspierające sprzedaż. Dla przykładu każdy sklep internetowy to e-commerce i także e-biznes. Natomiast prowadzenie bloga firmowego to e-biznes. O e-commerce mówimy bowiem wtedy, gdy w prowadzenie działalności bezpośrednio angażowane są pieniądze.

Należy jednak pamiętać, że e-biznes nie jest równoznaczny z prowadzeniem biznesu internetowego, dlatego, że biznes internetowy prowadzony jest tylko i wyłącznie w środowisku internetowym. Biznes internetowy jest jedną z odmian biznesu elektronicznego.

E-biznes jest natomiast pojęciem bardzo szerokim i ogólnym a w jego rozwoju największą rolę ma dzisiaj Internet. Przyczynia się on do ogromnego postępu w tej dziedzinie biznesu.

Aby odnieść sukces w Internecie, należy dokładnie sprecyzować strategie działania oraz określić grupę docelową i starannie zaplanować wszystkie działania. Potrzeba do tego ambitnego, dobrego i realnego biznesplanu. E-biznes może być głównym źródłem dochodu i może także wspomagać tradycyjny biznes. Za pomocą e-biznesu można zmaksymalizować zysk i optymalnie zaspokoić potrzeby klienta.

Reply