Dlaczego sekty są niebezpieczne?

sekta

Dlaczego sekty są niebezpieczne?

Na świecie istnieje około kilku tysięcy sekt, a ich liczba stale rośnie, gdyż pojawiają się nowe. Nie wszystkie sekty są jednak tak samo groźne, różnią się one od siebie sposobem powstania, charakterem działania, strukturą, głoszoną doktryną, a także celem dla jakiego istnieją.

Sekty nazywane są kościołami, związkami wyznaniowymi, nowymi ruchami religijnymi albo stowarzyszeniami. Działalność sekt to w obecnym świecie wielki biznes. By zyskać pieniądze na swoją działalność dopuszczają się one różnych przestępstw, np. przemytu broni, handlu narkotykami, porwań, wyłudzeń pieniędzy, prostytucji, a wszystko to pod hasłem religijnej odnowy oraz duchowego doskonalenia.

Najłatwiejszym celem dla sekt stają się ludzie młodzi, którzy poszukują sensu życia, miłości, przyjaźni, szczęścia. Brak informacji na temat niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą sekta, sprawia, że młode osoby bardzo łatwo dają się zmanipulować sekciarskim ideologiom.

Badania wielu psychologów potwierdzają, że uczestnictwo w tzw. ruchach religijnych zamiast obiecywanego rozwoju powoduje destrukcję osobowości, która polega na zniszczeniu dotychczasowych cech osoby, a także jej roli w rodzinie i społeczeństwie. Objawami tego może być niespodziewana zmiana wyznawanych dotychczas przez człowieka wartości, zmniejszenie elastyczności umysłowej i posługiwanie się ustalonymi stereotypami reakcji psychicznych.

Sekty posługują się różnymi formami prania mózgu, kontroli myśli, nacisku grupowego, często też wywołują w członkach sekty strach i poczucie winy.

Dlaczego sekta jest niebezpieczna?

1. Każda sekta ma swojego przywódcę. Członkowie muszą mu okazywać całkowite posłuszeństwo. Przywódca jest ponad wszystkich i wszystko. Ma też całkowitą wolność w działaniu więc może robić co tylko zechce i kazać robić członkom to, co uważa za słuszne. Przywódca sekty osiąga korzyści materialne kosztem jej członków.

2. W sektach destrukcyjnych dochodzi do zwodzenia duchowego, tzn., że pod przykrywką duchowej pomocy, wąskie grono sekty realizuje swoje własne ukryte cele. Sekta wykorzystuje ludzi, którzy tak naprawdę pragną odnaleźć lepsze życie, właściwą drogę w życiu, Boga, miłość i prawdę.

3. Sekta wmawia członkom, że tylko w niej znajdą prawdę, wolność i odpowiedzi na dręczące ich pytania. Oferuje członkom „jedyną prawdę” i możliwość osiągnięcia „najwyższych stanów duchowości”.

4. Człowiek należący do sekty niszczy swoje życie, sekta destruktywnie wpływa na niego, jego bliskich, rodzinę. Doprowadza go do ruiny psychicznej i materialnej, jednocześnie czyniąc go osobą niezdolną do samodzielnego życia i normalnego życia w społeczeństwie.

5. Sekta odbiera człowiekowi wszystko to, co jest najważniejsze, czyli wolność i umiejętność samostanowienia. W sekcie nie ma mowy o indywidualizmie i samodzielnym podejmowaniu decyzji, tutaj człowiek musi się zgadzać ze sobą przywódcą i staje się od niego zależny. W sekcie nie istnieje prywatność, tutaj liczy się grupa i jej interes.

6. Sekta izoluje nowych członków od rodziny i przyjaciół z zewnątrz. Za pomocą rozmaitych rytuałów (tańców, śpiewów itd.) wprowadza ich w trans, który ma wzmocnić przekonanie o przynależności do grupy.

U ludzi należących do sekt można zaobserwować tzw. syndrom sekty. Syndrom sekty to zespół cech powstałych w wyniku kontaktu z sektą.

Konsekwencje przynależności do sekty

Zmiany w życiu i zachowaniu

 • Człowiek porzuca dotychczasowe pasje i zainteresowań, w zamian pojawiają się nowe, związane z celami grupy. Brakuje mu krytycyzmu wobec grupy.
 • Człowiek zaczyna mówić „innym językiem”, używa nowych słów i pojęć, zmienia wygląd, styl ubierania.

Konsekwencje w życiu społecznym

 • Pojawiają się problemy w rodzinie, w szkole czy też w pracy
 • Człowiek nie potrafi normalnie jak do tej pory funkcjonować w społeczeństwie
 • Człowiek zrywa stare przyjaźnie, odcina się od osób bliskich, których znał od lat na rzecz nowych „przyjaźni”
 • Często jest nieobecny
 • Widzisz wszystko w biało-czarnych kolorach
 • Zmiana systemu wartości – kształtuje się nowa moralność.

Konsekwencje dla zdrowia psychicznego

 • Huśtawki nastrojów, w jeden chwili pojawia się wielka radość i euforia, a w kolejnej smutek – co w efekcie może prowadzić do depresji
 • Częste stany lękowe – człowiek stale czuje strach i niepewność, boi się ludzi, nikomu nie ufa
 • Nadwrażliwość – człowiek staje się za bardzo wrażliwy na różne uwagi dotyczące jego i grupy, pod wpływem której się znajduje
 • Rezygnacja z samego siebie – człowiek dla grupy zostawia wszystko to, co było dla niego ważne i nadawało życiu sens, może to być szkoła, praca, ukochana osoba, dzieci, rodzina
 • Niemożność podjęcia samodzielnej decyzji – wszystko poddaje ocenie grupy, nie jest w stanie myśleć samodzielnie
 • Izolacja, zagubienie, brak koncentracji
 • Ucieczka przed rzeczywistym życiem – człowiek nie potrafi sobie poradzić nawet z najprostszymi rzeczami dotyczącymi życia społecznego.

Konsekwencje dla zdrowia fizycznego

 • Wyczerpanie i osłabienie w wyniku stosowaniu diet
 • Niedożywienie
 • Spadek koncentracji
 • Choroby w wyniku odrzucenia wszelkich lekarstw i pomocy lekarskiej
 • Izolacja
 • Bezsenność, zmęczenie
 • Śmierć, samobójstwa.

 

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=fU_rK01VMg0[/tube]

Reply