Dzień Kobiet – historia święta

historia dnia kobiet

Dzień Kobiet – historia święta

Dzień Kobiet obchodzony jest co roku w dniu 8 marca, nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, iż u genezy tego święta leży walka o równouprawnienie kobiet. Święto to miało być z założenia wyrazem szacunku dla ofiar tych walk, a ustanowiono je już w 1910 roku. W naszym kraju Dzień kobiet na szeroką skalę zaczęto natomiast obchodzić od roku 1993.

Dzisiaj mamy dla was kilka faktów historycznych i ciekawostek związanych z Dniem Kobiet.

Początki Dnia Kobiet

Wielu badaczy zajmujących się genezą Dnia Kobiet zgodziło się z tym, iż pierwowzorem tego święta może być tzw. rzymska Matronalia – święto obchodzone w ciągu pierwszego tygodnia marca, będące pochwałą początku nowego roku, macierzyństwa, płodności itp. Wiązał się z nim także miły zwyczaj, zgodnie z którym mężowie wręczali swoim żonom prezenty, a także chętnie spełniali wszystkie ich prośby i marzenia. Zwyczaj ten przetrwał do dzisiaj i jest kultywowany m.in. w naszym kraju. Międzynarodowy Dzień Kobiet po raz pierwszy obchodzony był w dniu 28 lutego 1909 roku w USA, a jego organizację przypisuje się Socjalistycznej Partii Ameryki. Miał upamiętniać marsz 15 000 pracownik zakładów odzieżowych, które 8 marca 1908 roku wyszły na ulice Nowego Jorku i protestowały przeciwko brakowi praw politycznych oraz ekonomicznych dla kobiet. Żądały ich ustanowienia.

Rok 1910 przyniósł ustanowienie w Kopenhadze przez Międzynarodówkę Socjalistyczną obchodzonego na całym świecie Dnia Kobiet, którego głównym celem miało być propagowanie idei praw kobiet, a także budowanie poparcia społecznego dla powszechnych praw wyborczych dla przedstawicielek płci pięknej. Konferencja w Kopenhadze zgromadziła ponad 100 uczestniczek z kilkunastu krajów, a w czasie jej trwania wybrano 3 kobiety do Parlamentu Fińskiego – był to moment przełomowy.

Kolejne lata przyniosły rozpowszechnienie się Międzynarodowego Dnia Kobiet na szerszą skalę – w 1911 roku obchodzono go w Austrii, Danii, Szwajcarii oraz w Niemczech  domagając się przyznania kobietom prawa do głosowania, obejmowania publicznych stanowisk, prawa do pracy, a także nawołując do zakończenia dyskryminowania przedstawicielek płci pięknej w pracy. Lata 1913 oraz 1914 przyniosły natomiast w dniu Międzynarodowego Dnia Kobiet demonstracje antywojenne.

1917 rok przyniósł protesty kobiet w Rosji, których hasło przewodnie brzmiało: „chleb i pokój”. Kilka dni po ich rozpoczęciu abdykował car, a rząd tymczasowy przyznał kobietom prawa wyborcze.

Gdy zakończyła się rewolucja październikowa, jednak z bolszewickich feministek, Aleksandra Kołłontaj, wpłynęła na Lenina i zachęciła go do tego, aby ustanowił on Międzynarodowy Dzień Kobiet oficjalnym świętem w Rosji. Stało się tak, ale do 1965 roku był to normalny dzień pracy. 8 maja 1965 roku dekretem Prezydium ZSRR Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiono dniem wolnym od pracy „w celu upamiętnienia zasług kobiet sowieckich w budowie komunizmu, w obronie ojczyzny podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ich heroizm i bezinteresowność na froncie i na tyłach, a także zaznaczyć duży wkład kobiet w umacnianie przyjaźni między narodami i walkę o pokój”.

Reply