Kopalnie złota

złoto

Kopalnie złota

Gorączką złota w historii określamy napływ na tereny pokryte złożem tego kruszcu, ogromnej ilości osób chcących wzbogacić się. Dotychczas wydobyto około 168 tysięcy ton złota.

Szacuje się, że mniej więcej jedna trzecia tego wydobycia miała miejsce w południowo-afrykańskich  kopalniach, które obecnie są najgłębsze na świecie.

Z roku na rok wydobycie jest coraz większe, a więc kopalnie trzeba powiększać. W tym celu drąży się korytarze w dół.

Obecnie najgłębszą kopalnią, której głębokość to prawie 4000 metrów w głąb Ziemi, jest Mponeng. Jednak na tej głębokości nie poprzestaniemy. W tej kopalni temperatura pochodzi z wnętrza Ziemi. Na tej głębokości waha się ona w okolicy 50 stopni Celsjusza! Aby dostać się do swojego miejsca pracy, górnik musi poświęcić około 90 minut, czyli półtorej godziny! Oczywiście praca na takiej głębokości obarczona jest bardzo dużym ryzykiem, ziemia tu jest mocno podziurawiona przez przeróżne tunele.

Inżynierowie i naukowcy starają się znaleźć metodę, która pozwoli na wydobywanie złota na głębokości nawet 8 kilometrów bez narażania życia pracowników. Chcą tego dokonać poprzez obniżanie temperatury, specjalistyczne windy, czujniki ostrzegawcze, odpowiednie metody wiercenia. Wszystko po to by nigdy nie zabrakło nam złota.

Obliczono, że całkowitym maksimum wydobycia jest 11 kilometrów. Niżej ciśnienie i temperatura są już zbyt wysokie.

Reply