Kredyt studencki – jak to działa?

Kredyt studencki – jak to działa?

Kredyt studencki – jak to działa?

Często mówi się o kredytach studenckich – o tym, że warto się na nie zdecydować, że są opłacalne itp. Ale nie zawsze wiemy, czym naprawdę są i co trzeba zrobić, by je otrzymać.

Najogólniej mówiąc, kredyt studencki to pożyczka udzielana przez bank osobom studiującym na okres nauki, spłacana przez kilka lat po jej zakończeniu.

Kredyty studenckie to akcja mająca na celu propagowanie nauki, samodzielnego utrzymywania się studentów w obcym mieście, a także odciążenie rodziców od ogromnych wydatków na studiujące dziecko.

Co zrobić, by dostać kredyt studencki?

Przede wszystkim, by móc ubiegać się o ten kredyt, należy być studentem – do banku można się zgłosić, gdy dostanie się odpowiednie zaświadczenie z uczelni. Bank wyrównuje po kilku miesiącach wypłaty za te miesiące, podczas których załatwiało się formalności. Te formalności to przede wszystkim zdobycie zaświadczenia z uczelni, informacji o dochodach oraz innych wymaganych dokumentów, potwierdzających zdolność kredytową osoby poręczającej kredyt. Osobą poręczającą może być na przykład rodzic lub opiekun prawny.

Kredyt otrzymują w pierwszej kolejności osoby o najniższych dochodach miesięcznych w rodzinie. Termin nieprzekraczalny składania wniosków o kredyt w banku to 15 listopada. Nie trzeba zakładać rachunku w banku, w którym się ubiega o kredyt, jednak byłoby to wskazane ze względu na wygodę przelewania pieniędzy.

Jak to wygląda w praktyce?

Kredyt studencki to kwota około 600 złotych miesięcznie przyznawana przez cały rok akademicki do czasu ukończenia studiów. Nie jest to suma astronomiczna, jednak w zupełności wystarcza na pokrycie podstawowych wydatków studenta, na przykład opłacenie akademika czy wyżywienia.

Kwotę kredytu można też odkładać lub na przykład lokować na koncie, by po ukończeniu studiów mieć pieniądze na otworzenie firmy, podróżowanie, inne inwestycje. Niestety, banki dysponują tylko określoną kwotą, zmienną co roku, którą mogą przyznać studentom, stąd pierwszeństwo będą miały osoby o najniższych dochodach w rodzinie. Warto jednak próbować i starać się o ten kredyt.

Bardzo pomaga w rozwijaniu skrzydeł na studiach, a także w codziennym studenckim życiu. Spłata kredytu studenckiego również jest bardzo wygodna, bo następuje dopiero dwa lata po ukończeniu studiów. W ciągu 2 lat można znaleźć dobrze płatną posadę i dopiero wtedy, gdy się stanie pewnie na nogi, rozpocząć spłatę.

Co ważne – kredyty studenckie są bardzo nisko oprocentowane. Można przypuszczać, że banki same nie wyszłyby nigdy z inicjatywą tego typu pożyczek, bo są one dla nich niezbyt opłacalne, jednak otrzymują one na nie środki ze specjalnego funduszu. Dzięki możliwości uzyskania kredytu wielu biedniejszych studentów otrzymało szansę studiowania w obcym mieście, możliwość rozwoju osobistego na wygodnych warunkach.

Reply