Najpopularniejsze religie świata

religie swiata

Najpopularniejsze religie świata

Na świecie istnieje naprawdę wiele religii. Różnią się one wiarą i obyczajami wyznawców. Większość religii czci boga (religia monoteistyczna) lub bogów (religia politeistyczna), ma zasady nakazujące ludziom postępować tak, a nie inaczej.

Wyznawcy, wierni danego wyznania mogą modlić się w specjalnych pomieszczeniach, gmachach, na przykład kościołach, świątyniach, meczetach, synagogach,  w których spotykają się z duchownymi. Najpopularniejszymi religiami są islam, chrześcijaństwo, hinduizm, buddyzm, judaizm oraz wiata Sikhów.

Chrześcijanie wierzą, że Jezus – Syn Boży – umarł na krzyżu i zmartwychwstał w Wielkanoc. Przewodnikiem są im nauki zapisane w Nowym Testamencie. Chrześcijaństwo jest religią monoteistyczną, tak zwaną religią objawioną, której podstawą jest nauczanie Jezusa Chrystusa. Według wiary Bóg ukazywał się ludzkości stopniowo poprzez proroków, a swój szczyt objawienia osiągnęły w osobie Jezusa z Nazaretu. Chrześcijanie wyznają, że Bóg jest jeden w trzech osobach – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Obecnie jest to najliczniej reprezentowane wyznanie.

Wiara Sikhów, czyli inaczej sikhizm, jest religią powstałą w XV wieku w Indiach. Najświętszym miejscem dla Sikhów jest Złota Świątynia w Amritsarze (Indie), gdzie jest przechowywana ich święta księga  Sri Guru Granth Sahib. Księgi tej nie czyta się, lecz śpiewa. Sikhowie wierzą w jednego boga, a ich duchownymi przewodnikami są guru, uczący, jak żyć godnie, a zarazem nierozrzutnie. Sikhizm posiada obecnie około  24 milionów wyznawców. Wyznanie to sprzeciwia się wojnom religijnym, ich bóg nie ma żadnego wcielenia. Wyznawcy sikhizmu praktykują medytację oraz czczą dziesięciu swoich guru.

Hindusi corocznie obchodzą Divali, czyli święto światła, które ma przynieść wszelką pomyślność. Wierzą w liczne bóstwa (religia politeistyczna) oraz odrodzenie się duszy po śmierci w nowym wcieleniu, czyli w reinkarnację. Hinduizm jest obecnie wyznawany szczególnie na Półwyspie Indyjskim.  Wyznawcy tej religii wierzą w bóstwa męskie, czyli dewy i bóstwa żeńskie, czyli dewi.

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=KWE-tyBoGH4[/tube]

Żydzi podczas święta zwanego Chanuka na specjalnych świecznikach zapalają świecę. Wierzą oni w jednego boga (religia monoteistyczna), którego nauki oraz ustanowione przez niego prawa zapisano w Starym Testamencie. Judaizm powstał około II tysiąclecia przed nasza erą i jest uznawany za narodową religię Żydów. Jest to pierwsza religia abrahamowa, czyli czerpiąca swe korzenie z Tory. Wyznawcy judaizmu nie uznają boskości Jezusa Chrystusa.

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=EsfZklxdQLk[/tube]

Buddyści odmawiają swoje modlitwy przed posągami Buddy. Starają się żyć według reguł ustanowionych przez pewnego hinduskiego księcia, który został oświecony i do historii przeszedł jako Budda. Religia ta opiera się na Czterech Szlachetnych Prawdach utworzonych właśnie przez Buddę, które po jego śmierci rozprzestrzeniły się. Uważał on, że cierpieniem są narodziny, starzenie się i śmierć, a jego przyczyną jest pragnienie. Według niego aby cierpienie ustało musimy pozbyć się wszelkiego pragnienia poprzez właściwe działanie i mowę. Budda twierdził, że każdy powinien dążyć do Nirwany, czyli ustania wszelkiego pragnienia.

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=RuaymEQSg3w[/tube]

Muzułmanie to wyznawcy islamu, jednej z religii monoteistycznych. Względem liczby wyznawców zajmuje ona drugie miejsce zaraz po chrześcijaństwie. Wierzą oni w jednego boga, któremu nadali imię Allach. Założycielem i prorokiem tej religii jest Mahomet, urodzony w Mekce. Został on zmuszony do ucieczki z Mekki do Medyny, dlatego też każdy muzułmanin musi w swoim życiu odbyć taką pielgrzymkę. Świętą księgą islamu jest Koran. Według islamu bóg jest wszechwiedzący, doskonały i sprawiedliwy. Islam posiada pięć filarów: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, post i pielgrzymka do Mekki (musi ją odbyć jeśli pozwala mu na to sytuacja finansowa).

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=Mydc5nUEx0c[/tube]

Reply