Po co istnieje kościół?

kościół

Po co istnieje kościół?

 

Pytania o wiarę są nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Każdy w kogoś wierzy i niekoniecznie musi być to Bóg, bo jak wiemy ile krajów, ludzi tyle wierzeń. Spróbujmy się zastanowić, po co nam kościół, czym jest i w jakim celu został stworzony.

Zapraszam do lektury.

Definicja słowa 'kościół’

Samo słowo 'kościół’ pochodzi z języka greckiego ek-kalein i znaczy „zwołanie”. Ogólnie rzecz ujmując, to zgromadzenie ludzi, wiernych, którzy wyznają taką samą wiarę. Pojęcie to po raz pierwszy pojawiło się w Starym Testamencie. Dla chrześcijan jako instytucja jest bardzo ważny, ponieważ oznacza pewną wspólnotę lokalną lub globalną. Jest to zrzeszenie wszystkich ludzi na całym świecie. Oznacza również miejsce spotkań z Bogiem, dosłownie jako budowla. Jedynym zwierzchnikiem kościoła jest Chrystus (dla chrześcijan), który przekazał mu i ludziom odpowiedzialnym za głoszenie Słowa Bożego, jedyne prawo ,jakim się  rządzi: nowe przykazanie miłości, nakazujące aż do kresu wybaczać nawet największym wrogom. Powołanie do „życia” Kościoła (jako zrzeszenia wszystkich wiernych)było decyzją samego Boga, aby zwołać  lud wybrany do siebie. Grzechem byłoby nie posłużyć się Katechizmem Kościoła Katolickiego, które mówi:

Kościół jest polem uprawnym lub «rolą Bożą» (1 Kor 3, 9). Na tej roli rośnie stare drzewo oliwne, którego świętym korzeniem byli patriarchowie i na którym to drzewie dokonało się i dokona pojednanie Żydów i pogan. Rola ta jest uprawiana przez niebieskiego Rolnika jako winnica wybrana prawdziwym Krzewem winnym jest Chrystus, udzielający życia i wzrostu latoroślom, którymi my jesteśmy; za pośrednictwem Kościoła trwamy w Nim, i bez Niego nic nie możemy uczynić…”

Po co istnieje kościół?

Pytanie wydaje się banalne, ale jeśli zastanowimy się dłużej, to będzie z pewnością problem z udzieleniem odpowiedzi. Chodzimy do kościoła co niedzielę, w święta, modlimy się, bierzemy udział w uroczystościach itp.  Odpowiedzi na pytanie, po co istnieje kościół, będzie tyle co wiernych.

Dla każdego będzie czymś innym, ale bez wątpienia jest to miejsce, gdzie tworzy się wspólnotę wraz z duchownym i wzmacnia się wiarę.

To miejsce stworzone do modlitwy, gdzie można pokontemplować, zastanowić się nad swoim życiem   i postępowaniem.

Po trzecie kościół powinien wskazywać nam co jest dobre, a co złe i uczyć jak należy szukać i wykorzystywać dobroć dla drugiego człowieka.

Kościół ma podtrzymywać naszą wiarę i ją ciągle umacniać, dzięki niemu możemy poznać głoszoną Ewangelię i kierować ją dalej. To miejsce Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką śmierci Chrystusa.

Według Listu św. Pawła do Koryntian 12:12-27. Kościół jest Bożym „ciałem”, my jesteśmy jego rękami, ustami i stopami na tym świecie. Kościół ma być „chrześcijański” „taki jak Chrystus” i idący za nim.

Bez wątpienia to ważne miejsce dla każdego katolika. Kościół ma ewangelizować, wskazywać drogę życia. Czy naprawdę tak jest? Czy tym jest dla nas to miejsce? Na to pytanie każdy odpowie z osobna.

Reply