Reiki – uzdrawiająca energia życia

medytacja

Reiki – uzdrawiająca energia życia

Reiki jest metodą naturalnego leczenia, opierającą się na przekonaniu o istnieniu uniwersalnej energii życia, zwanej po japońsku reiki. Nazwę metodzie nadal japoński teolog dr Mikao Usui, który dokonał ponownego odkrycia sztuki leczenia, polegającej na wykorzystywaniu i przekazywaniu uniwersalnej energii życia.

Po dłuższym okresie medytacji dr Usui uzyskał zdolność do przekazywania energii, a także umiejętność pomagania innym w jej odbieraniu.

Technika komplementarna

Aby móc w pełni korzystać z techniki, należy przejść inicjację w energii reiki pod kierunkiem mistrza tej sztuki. Wielcy mistrzowie przenieśli te praktyki na Zachód, pozwalając wielu osobom na odkrycie siebie na nowo. Reiki obecnie jest wykorzystywane do leczenia w połączeniu z medytacjami l i innymi metodami terapeutycznymi, takimi jak aromaterapia.

W wielu przypadkach tradycyjne reiki, takie jakie zaproponował dr Usui, tworzy bazę dla reiki-do, w którym technika staje się już sposobem życia.

Energia reiki

reikiEnergię reiki uważa się za energię życiową, która osiąga największą efektywność, gdy mamy do czynienia z maksymalnymi wibracjami. Wyznawcy twierdzą, że ma ona prawie boskie właściwości, dlatego w świecie, w którym problemy i zaburzenia są powodowane przez brak łączności z pierwiastkiem boskim, reiki może leczyć.

Kiedy człowiek przechodzi sesję terapeutyczną, wchłania tę energię, dzięki czemu jego stan zdrowia ulega poprawie. Według założeń sztuki ten, kto otrzymuje energię reiki, podświadomie wie, ile jej potrzebuje i tylko tyle pobiera.

Osoby pobierające energię reiki utrzymują, że są bardziej radosne, ożywione, i że ich własna energia życiowa się zwiększa, prawie tak, jakby ich akumulatory zostały doładowane. Jednym ze skutków pobierania energii reiki jest to, że znikają wewnętrzne konflikty danej osoby, co daje większą żywotność, łatwość wchodzenia w stan relaksu i stymulację całego ciała.

W miarę zachodzenia powyżej opisanych zmian, człowiek uzyskuje naturalną zdolność do odnawiania się i oczyszczania, połączoną z pozbywaniem się organicznych toksyn, a przez to jeszcze bardziej otwiera się na energię życiową reiki.

Ochotnik musi się przygotować na regularne przyjmowanie energii reiki, ale przede wszystkim na dostrojenie się lub inaczej inicjację w reiki. Wtedy organy jego ciała, na przykład skóra i system immunologiczny, będą sprawniej funkcjonowały. Inicjacja polega na przyjęciu z ręki mistrza reiki daru w postaci energii, przy czym mistrz działa jako kanał kierujący energię uzdrawiającą do adepta.

Inicjacja nie jest warunkiem niezbędnym, ale umożliwia adeptowi dostęp do uniwersalnej energii życiowej, bez konieczności ograniczania się do swojej własnej energii. Inicjacja ułatwia korzystanie z energii reiki. Dzięki inicjacji unikamy zmęczenia, a w następstwie tworzy się mechanizm obronny przeciwko negatywnym manifestacjom energii.

Zagrożenia związane z reiki

Mimo wymienionych powyżej zalet, do reiki należy podchodzić bardzo ostrożnie, gdyż jest ona jedną z wielu metod okultystycznego uzdrawiania energią i wprowadza człowieka w świat niewidzialny, używającą w tym celu rytuałów oraz technik niebezpiecznych.

Człowiek otwiera się w czasie ich praktykowania na tajemne energie, z którymi – co potwierdzają świadectwa – nie warto igrać.

One Response

Reply