Odczytywanie współrzędnych geograficznych

współrzędne geograficzne

Odczytywanie współrzędnych geograficznych

Odczytywanie współrzędnych geograficznych nie jest sztuką trudną, wymaga jednak znajomości kilku zasad, o których opowiemy dzisiaj. Najczęściej określamy współrzędne geograficzne dla jakiejś miejscowości, miasta, szczytu itp., podając jego szerokość oraz długość geograficzną. 

Mamy dwie sytuacje określania współrzędnych geograficznych – gdy na mapie jest równik oraz południk 0 stopni, oraz gdy na mapie nie ma równika i południka 0 stopni.

Szerokość geograficzna

Szerokość geograficzną obiektu na mapie określa się, korzystając z wartości liczbowych równoleżników. Są to z reguły linie poziome lub zbliżone do poziomych, z wyjątkiem oczywiście siatek płaszczyznowych, gdzie równoleżniki są okręgami. Szerokość geograficzna może być północna lub południowa.

Długość geograficzna

Długość geograficzną obiektu na mapie określa się, korzystając z wartości liczbowych południków. Są to z reguły linie pionowe lub zbliżone do pionowych. Długość geograficzna może być wschodnia lub zachodnia.

Określanie współrzędnych geograficznych, gdy na mapie jest równik i południk 0 stopni

Kiedy mamy na mapie południk 0 stopni i równik, określanie współrzędnych geograficznych jest łatwe. Najpierw musimy określić wartości liczbowe szerokości oraz długości geograficznej – z reguły możemy się wspomóc znajdującymi się na ramce znakowaniami, pomagającymi w szacowaniu. Kolejną rzeczą, jaką należy wykonać przy określaniu współrzędnych geograficznych, jest odczytanie kierunków.

Wszystkie punkty na wschód od południka 0 stopni mają długość geograficzną wschodnią, na zachód – zachodnią. Punkty na północ od równika mają szerokość geograficzną północną, a na południe – południową.

Określanie współrzędnych geograficznych, gdy na mapie nie ma równika ani południka 0 stopni

Jeżeli na mapie nie ma południka 0 stopni ani równika, aby określić kierunek szerokości i długości geograficznej, musimy określić, w którą stronę zwiększa się ich wartość liczbowa.

Szerokość geograficzna jest więc północna, kiedy wartości liczbowe równoleżników wzrastają ku północy, południowa, gdy wzrastają ku południu. Długość geograficzna jest natomiast wschodnia, gdy wartości liczbowe wzrastają na wschód, a zachodnia – gdy wzrastają na zachód.

Reply