Oddziaływanie za pomocą kolorów

Oddziaływanie za pomocą kolorów

Oddziaływanie za pomocą kolorów

Uważa się, że wrażliwość na barwy jest jedną z najbardziej zastanawiających i powszechnych cech odbierania świata przez każdego człowieka. Oko ludzkie może ich dostrzec w widmie 150, a rozróżnia aż 100 tysięcy przeróżnych odcieni. Co ciekawe, możemy mówić różnymi językami, żyć w zupełnie różnych kulturach itp., ale oddziaływanie kolorów na nasze emocje i zachowania zawsze jest podobne.

Zdolność odbierania barw, a także wiążąca się z nimi możliwość oddziaływania barwą uwarunkowały powstanie kolorystycznego kodu. Codziennie odbieramy lawinę informacji – różne treści przynoszą kolory witryn sklepowych, restauracji, pubów, plakatów reklamowych, rozkładów jazdy, oznaczeń autobusów, tramwajów, ulic i dzielnic. Warto więc wiedzieć, w jaki sposób na nasze emocje wpływają osoby odpowiedzialne za ich przygotowywanie

W labiryncie ulic

W przypadku napisów kolorystyka pełni funkcję wspomagającą, jednak ma naprawdę duże znaczenie, o czym świadczą np. tablice z nazwami ulic i dzielnic w Warszawie. Na ciemnoniebieskim tle białymi literami sygnalizowane są ulice, na czerwonym zaś dzielnice. Niestety, te efektowne tablice są słabo czytelne. Wprawdzie napisy kolorowe są o 35% częściej zauważane niż czarno-białe, ale zestawienie białych liter z niebieskim i czerwonym tłem sprawia, że ich postrzegalność nie przekracza 70%, a ogromnie maleje w dni pochmurne oraz po zapadnięciu zmroku. Poszukujący odpowiedniej ulicy często niepotrzebnie traci czas, gdyż nie jest w stanie odpowiednio szybko znaleźć tego, czego szuka.

Z dużej odległości najlepiej widoczne są żółte litery na czarnym tle, czarne na żółtym lub niebieskie, czarne i zielone na białym. Za udane przedsięwzięcie można więc uznać rozkłady jazdy na przystankach tramwajowych i autobusowych, informacje o godzinach odjazdów i przyjazdów pociągów na dworcach PKP oraz te znaki drogowe, na których kontrast został osiągnięty właśnie dzięki zestawieniu czerni i bieli czy czerni i żółci. Warto tu zwrócić uwagę na powody, dla których numery autobusów przyspieszonych są czerwone, choć ta barwa na białym tle jest słabiej dostrzegana.

Różne kolory rejestrowane są w różnych obszarach mózgu. Najstarsza część mózgu, układ limbiczny, odbiera informacje o przedmiotach bardzo jasnych, błyszczących, o intensywnych barwach. Stąd właśnie wynika fakt, że kolor czerwony działa alarmująco, drażniąco – podnosi ciśnienie, przyspiesza oddech i puls. To układ limbiczny, strażnik życia, ponagla i przygotowuje organizm do obrony lub ucieczki.

Wybierając kolor, musimy brać pod uwagę nie tylko jego właściwości optyczne, widoczność,ale też działanie na układ nerwowy człowieka i skojarzenia, jakie budzi. To z tego powodu właśnie czerwone są napisy informujące o przebiegu sieci trakcyjnych i zakazie opuszczania wagonu metra po sygnale odjazdu.

Skąd się wzięła żółta kartka?

Bardzo ważne jest także zestawienie czerwieni z barwami działającymi na układ nerwowy łagodniej.

W sygnalizacji świetlnej na drogach zielony oznacza przyzwolenie na przejazd, żółty, działający pobudzająco, ostrzega przed końcem pozwolenia na przejazd, a czerwony, wywołujący najsilniejsze reakcje psychiczne i fizyczne, oznacza zakaz. Podobne zastosowanie mają barwy w trakcie meczu piłkarskiego: żółta kartka to ostrzeżenie, czerwona – dyskwalifikacja.

Oddziaływanie za pomocą kolorów

Specjaliści zajmujący się tworzeniem wizerunku firmy i jej produktów wiedzą, jakie odcienie sprawdzają się na opakowaniach w charakterze znaków identyfikacyjnych. Potentaci światowego rynku wręcz zaanektowali poszczególne kolory: Coca-Cola – czerwień, Fuji – zieleń czy Kodak – żółty.

Warto podkreślić, że kolor czcionki na tablicach z nazwami ulic powinien współgrać z jej rozmiarami. Jasne przestrzenie tła optycznie zwężają i zmniejszają ciemny zapis. W związku z tym, że znajdujące się na tablicy A czy V są szczególnie narażone na owo pomniejszenie, warto zatroszczyć się o wyrównanie strat i powiększyć je. Dla odmiany E nie wymaga takich starań. Napis dodatkowo wymaga odpowiedniej proporcji wysokości liter i grubości linii, którą zostały zapisane. Najlepsze efekty przynosi zachowanie stosunku 1:12, przy czym podświetlenie zmienia te proporcje na 1:6. Bardzo istotny jest też krój czcionek, a także umiejscowienie informacji i troska o to, by litery się nie zlewały. Z tego powodu wskazany jest jak najprostszy krój czcionki – wszelkie ozdobniki wywołują iluzję i zmniejszają czytelność.

Ważne jest miejsce

Informacje najistotniejsze, pozwalające w krytycznych sytuacjach ochronić życie, powinny się znajdować na wysokości ludzkich oczu, mniej istotne – wyżej lub niżej tego poziomu. Nie powinna mieć więc miejsca sytuacja, gdy na ścianie szkolnej czy szpitalnej oznaczenia dróg ewakuacyjnych pojawiają się zbyt wysoko, powyżej poziomu wzroku dziecka czy chorego. Oczywiście, te główne komunikaty, poza odpowiednim umieszczeniem, uzyskiwać powinny także wzmocnienie w postaci kontrastu koloru liter i tła.

Nieco mniej widoczne i inaczej usytuowane mogą być tablice służące ochronie zdrowia, informujące na przykład o zakazie palenia czy też zwiększające wygodę, pozwalające się zorientować, który kurek odkręcić, by w kranie popłynęła ciepła woda.

Najważniejsze są obrazy

Znajomość opisanych wyżej reguł pozwala właściwie ocenić przedsięwzięcia twórców reklamy i tych, którzy projektują informacje umieszczane na budynkach. Większość omówionych wyżej zasad pozwoli właściwie sporządzać także notatki i dobrze przygotowywać wystąpienia ilustrowane przezroczami i wyświetlanymi foliami. W tym ostatnim przypadku właściwe zaprojektowanie zapisu pozwala zwiększyć efektywność i notatki, i wystąpienia – bowiem znacznie ogranicza czas, jaki należy później poświęcić, by zapamiętać materiał.

O czym warto pamiętać, sporządzając notatki?

Oddziaływanie za pomocą kolorówPrzede wszystkim należy wyodrębniać barwą i literami drukowanymi treści szczególnie ważne. Wiele wysiłku można zaoszczędzić, robiąc wykresy, które pozwalają zaoszczędzić sporo słów. Uważa się zresztą, że wykres czy diagram mają większą wartość niż tabela. Wprowadzone rysunki muszą być podpisane – brak podpisu zmniejsza szansę na zapamiętanie treści o ponad 15%. Wreszcie wskazane jest umieszczenie najistotniejszych treści w lewym górnym rogu kartki – w kulturze zachodniej, ze względu na sposób pisania, jest to miejsce, któremu poświęcamy szczególnie dużo uwagi.

Reply