Czy USA grozi bankructwo?

USA

Czy USA grozi bankructwo?

 

Na początku września szerokim echem odbiła się wiadomość, że dług publiczny USA przekroczył 16 bilionów dolarów, co oznacza, że osiągnął poziom 104 procent PKB.

Czy imperium może zbankrutować?

Jak wygląda sytuacja Stanów Zjednoczonych?

Ostatnie lata sprawiły, że USA zaczęły się dramatycznie zadłużać i w rekordowym stopniu wzrastał poziom długów.

Jednak Amerykanie poniekąd do tego przywykli, aczkolwiek jest to znak, że kraj zaczyna podążać w bardzo niebezpiecznym kierunku. Aby zejść z tej niepokojącej drogi prezydent i Kongres powinien zacząć współpracować ze sobą. Powinni wspólnie zająć się kwestią zwiększania wpływów i zmniejszania wydatków. Najlepiej, jeśli te prace zakończyliby przed 2013 rokiem. Ameryka nie może pozwolić sobie na dłuższe utrzymywanie deficytów i długu na obecnym poziomie.

Trochę historii

Jednakże obecna sytuacja USA wcale nie jest aż tak dramatyczna, jak mogłoby się wydawać. Otóż pod koniec II wojny światowej dług publiczny osiągał 122 procent PKB i jednak udało się go zmniejszyć do bezpiecznego poziomu. Działo się to za sprawą tego, że po wojnie gospodarka rosła z bardzo szybkim tempie, a rząd federalny prowadził rozważną politykę fiskalną. Obecny dług publiczny jest zbyt wielki w porównaniu z PKB i przyrasta w bardzo szybkim tempie. Dlatego konieczny jest plan reformy fiskalnej, by w ciągu najbliższych lat sprowadzić go do bezpiecznego poziomu.

Co musi zrobić USA, aby nie dopuścić do bankructwa?

W pierwszej kolejności powinni wprowadzić mechanizmy kontroli budżetowej. W ten sposób będzie można przejść od deficytów do nadwyżek budżetowych. Jednak trzeba to robić w umiejętny sposób, aby nie przydusić gospodarki i nie zwiększyć bezrobocia. Kolejnym krokiem powinna być renegocjacja umów dotyczących emerytur i świadczeń zdrowotnych dla emerytów i najbiedniejszych ludzi.  W dalszym postępowaniu zmniejszenie wydatków na obronę przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa narodowego. Dalej – reforma systemu podatkowego. Również USA powinna przyjrzeć się administracji rządowej, aby nie stanowiła dla państwa zbytniego obciążenia. Tym wszystkim działaniom powinien przyświecać jednak jeden cel – poziom ubóstwa nie może wzrosnąć.

Fed

Obecnie Ameryka ma nie tylko problem z deficytem i długiem publicznym. Rezerwa Federalna, która stanowi największemu wierzyciela USA wykupuje większość nowego zadłużenia. Postępuje w ten sposób, aby utrzymać oprocentowanie na niskim poziomie i by pomóc w ten sposób gospodarce. Jednak na dłuższą metę jest to sytuacja bardzo niekorzystna , ryzykowna i trudna do zaakceptowania.

Reply