Jak działa maska przeciwgazowa?

Jak działa maska przeciwgazowa?

Jak działa maska przeciwgazowa?

Na pewno niejeden raz zdarzyło Ci się zastanawiać nad tym, jak działa maska przeciwgazowa.

To ciekawe urządzenie do użytku indywidualnego, które, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę, znajduje zastosowanie nie tylko na polu walki, ale również pomaga chronić zdrowie ludzi, którzy pracują w niebezpiecznych, trudnych warunkach.

Zastosowanie maski przeciwgazowej

Głównym celem jej zastosowania jest konieczność ochrony przed różnymi zagrożeniami, do których możemy zaliczyć na przykład skażenie biologiczne, skażenie pyłami, gazami czy trującymi zawiesinami, które z jakiegoś powodu zostały rozpylone w powietrzu.

Rodzaje masek przeciwgazowych

Wyróżnia się kilka rodzajów masek przeciwgazowych. W niektórych zastosowanie ma specjalny system, umożliwiający oddychanie powietrzem pochodzącym z butli, w innych jest ono pobierane z zewnątrz, a zanim trafi do płuc, przechodzi przez specjalny filtr.

Maski przeciwgazowe używane w przemyśle zazwyczaj przystosowane są do usuwania konkretnych zanieczyszczeń, takich jak na przykład chlor czy opary rozpuszczalników organicznych.

Natomiast maski używane przez wojsko są uniwersalne, a ich główna rola polega na niemal całkowitej ochronie przed większością chemicznych środków bojowych oraz skażeniami po ataku bronią biologiczną bądź jądrową. Jednak i one nie są doskonałe – często nie potrafią np. zatrzymać tlenku węgla.

Działanie maski przeciwgazowej

Filtrem maski przeciwgazowej jest najczęściej metalowa puszka, w której umieszczony został system usuwający zanieczyszczenia.

Na pierwszym etapie filtrowane są zawiesiny znajdujące się w powietrzu, takie jak dym, pył azbestowy czy bakterie.W tym celu wykorzystywany jest filtr o porach wielkości poniżej 0,5 mikrona.

Druga warstwa z kolei zatrzymuje substancje chemiczne – używa się tu zazwyczaj węgla aktywnego, który pochłania zanieczyszczenia metodą adsorpcji, czyli wiązania cząsteczek na powierzchni ciała stałego. Inną metodą jest użycie masy chłonnej, wchodzącej w reakcję z usuwaną substancją.

Ostatni etap oczyszczania powietrza to zatrzymanie pyłów, które mogą pochodzić z filtra węglowego. Po kilku godzinach używania filtr maski należy koniecznie wymienić.

Sposób przygotowania oraz nakładania maski przeciwgazowej typu MP-4

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=aeQ8XYSCMcA[/tube]

Reply