Podróż z dzieckiem za granicę – niezbędne dokumenty

Podróż z dzieckiem za granicę

Podróż z dzieckiem za granicę – niezbędne dokumenty

Planujesz zagraniczne wakacje? A może zostałeś/aś zaproszona do rodziny za granicę?

Jeśli planujesz wyjazd z dzieckiem, najpierw dowiedz się, jakie dokumenty musi przy sobie posiadać, aby opuścić granice kraju.

Dziecko przekraczające granicę musi posiadać własny dokument tożsamości

Jeszcze do niedawna dzieci przekraczały granice kraju na podstawie wpisu w paszporcie rodzica. Od czerwca 2012 roku ten zapis uległ zmianie i nasza pociecha musi posiadać własny dokument tożsamości. Jaki? Wszystko jest uzależnione od tego, czy planujesz wyjazd do krajów należących do Unii Europejskiej, czy też nie. W strefie Schengen z powodzeniem wystarczy tylko dowód osobisty, z kolei poza jej granicami, np. w Egipcie czy Turcji, konieczny jest paszport. Dzieci do piątego roku życia otrzymują paszport tymczasowy. Starsze dzieci – paszport biometryczny.

Jak długo ważny jest dokument?

W przypadku dzieci, które nie ukończyły 13 lat, okres ważności paszportu wynosi pięć lat, z kolei dla dzieci powyżej 13 roku życia ten okres zostaje przedłużony do dziesięciu lat.

Jak uzyskać dokument?

Aby uzyskać paszport dla swojego dziecka, koniecznie przygotuj:

  • wniosek o wydanie dokumentu w biurze paszportowym,
  • kolorową fotografię przedstawiającą twarz dziecka zgodnie z wymogami biometrii,
  • dowód uiszczenia opłaty paszportowej.

paszportTrzeba pamiętać, że w celu wyrobienia dziecku paszportu konieczna jest pisemna zgoda każdego z rodziców. Opiekunowie mogą to zrobić osobiście, składając stosowny podpis na wniosku paszportowym w obecności urzędnika lub w formie oświadczenia potwierdzonego notarialnie.

Innym sposobem jest okazanie postanowienia sądu opiekuńczego.

Jeśli chcesz, aby twoje dziecko posiadało dowód osobisty, musisz zgłosić się do Urzędu Gminy, gdzie jesteś zameldowana. Gdy dziecko nie ukończyło 13 roku życia oboje rodzice muszą wybrać się do urzędu razem. Odbiór dowodu jest możliwy tylko osobie dorosłej.

W przypadku dziecka, które ukończyło 13 rok życia, do urzędu może udać się tylko jedno z rodziców. Odebrać dokument może sama osoba zainteresowana, bez udziału osoby dorosłej. Dowód osobisty jest wyrabiany bezpłatnie.

Jakie są opłaty za wydanie paszportu?

Za wyrobienie paszportu konieczne jest uiszczenie odpowiedniej opłaty. W przypadku paszportu tymczasowego i paszportu dla dziecka, które nie rozpoczęło jeszcze nauki, opłata ta wynosi 30 zł. Uczeń i student musi liczyć się z wyższą opłatą – 70 zł. Konieczne jest też zabranie przez nastolatka legitymacji, do wglądu dla urzędnika.

Reply