Jak uzyskać wizę do USA?

wiza do usa

Jak uzyskać wizę do USA?

 

Wiza jest dokumentem niezbędnym do tego, aby przekroczyć granice Stanów Zjednoczonych Ameryki. Bez niego nie mamy nawet co marzyć o wyprawie za wielką wodę do tego kraju dobrobytu.

Dzisiaj wyjaśniamy, czym tak właściwie jest wiza i w jaki sposób można ją uzyskać. Zapraszamy do lektury.

Co warto wiedzieć o wizach?

Wiza to dokument, który jest pisemnym pozwoleniem na wjazd do danego kraju. Wydawana jest przez konsulat danego państwa, do którego umożliwia wjazd, albo przez dyplomatycznego przedstawiciela tego państwa. Zostaje naklejona na jedną ze stron posiadanego przez nas paszportu, który uprawnia do starania się o wjazd na terytorium danego państwa

Mamy dwa rodzaje wiz – są to wizy imigracyjne, czyli na pobyt stały, oraz wizy nieimigracyjne, przeznaczone dla osób, które wybierają się do USA w celach turystycznych, medycznych, pracowniczych czy edukacyjnych (kategorie tych wiz omówiono poniżej). To, jaką kategorię wizową uzyskamy, zależy od celu naszej podróży.

Kategorie wiz wraz z celem podróży przedstawiono poniżej:

 • A-1/A-2 – dla dyplomatów i przedstawicieli rządu
 • A-3 – dla personelu pomocniczego posiadaczy wiz A1/A2
 • B-1/B-2 – dla osób wyjeżdżających służbowo lub turystycznie
 • C-1 – dla tranzytu
 • C-1/D – dla członków załogi samolotu lub statku
 • E-1/E-2 – dla inwestorów i przedsiębiorców
 • F-1 – dla studentów  i uczniów
 • G-1-4 – dla przedstawicieli organizacji międzynarodowych
 • G-5 – dla personelu pomocniczego posiadaczy wiz G-1-4
 • H   – dla osób wybierających się do tymczasowej pracy i praktyki (H-3)
 • – dla dziennikarzy
 • J-1 – dla au-pairs, stażystów, osób wybierających się na wymianę naukową/studencką czy program „Praca i Podróże”
 • L – dla pracowników oddelegowanych do amerykańskiego oddziału firmy
 • M-1 – dla studentów wybierających się na szkolenie zawodowe
 • NATO 1-6  – dla przedstawicieli NATO
 • NATO 7 – dla personelu pomocniczego posiadaczy wiz NATO 1-6
 • O – dla osób o wyjątkowych uzdolnieniach lub osiągnięciach w dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, biznesu lub sportu
 • – dla sportowców, artystów i wykonawców estradowych
 • Q – przyznawane w przypadku wymiany kulturalnej
 • R – dla pracowników religijnych

Dokumenty niezbędne do uzyskania wizy

Aby móc uzyskać wizę, należy mieć wyrobiony aktualny paszport, który będzie miał przynajmniej półroczną ważność. Jeżeli paszport straci ważność w czasie pobytu w USA, skróci się automatycznie nasz czas pobytu w tym kraju.

Obok paszportu konieczne jest wypełnienie podania wizowego, które znajdziesz m.in. tutaj, a także dołączenie do niego aktualnego zdjęcia.

Miejsca, gdzie można składać wniosek o przyznanie wizy, to:

 • Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie, Al. Ujazdowskie 29/31 w Warszawie
 • Konsulat USA w Krakowie, ul. Stolarska 9 w Krakowie

Jak wygląda rozmowa z konsulem?

Następnym krokiem jest rozmowa z konsulem, która odbywa się w wyznaczonym przez Konsulat terminie. Trwa ona średnio kilkanaście minut, w niektórych przypadkach nawet do pół godziny. Należy na nią przynieść ważny paszport, dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku, formularz DHL, posiadane już wizy amerykańskie oraz dokumenty sądowe i policyjne, o ile oczywiście je posiadamy.

Z rozmowy z konsulem zwolnieni są żołnierze NATO, przedstawiciele rządu, a także niektóre dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia.

W sytuacji, gdy wiza zostanie nam przyznana, konieczne jest zostawienie paszportu w konsulacie do czasu jej wydrukowania. O sposobie odbioru paszportu zostaniemy poinformowani przez konsula.

Reply