Urządzenia dla poprawy bezpieczeństwa twojego dziecka

W Portugalii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wprowadziło pewnego rodzaju rewolucję. Otóż pojawił się program, który ma zapewniać bezpieczeństwo dzieci i chronić je przed zaginięciem. W tym celu Policja zajęła się rozprowadzaniem bezpłatnych bransolet z chipami. Dziecko ma przyporządkowany swój indywidualny numer, który odczytać jest w stanie tylko Policja. Gdy dojdzie do zaginięcia malca funkcjonariusz wprowadza kod do systemu nawigacyjnego, uruchamiając w ten sposób poszukiwanie sygnału, w którym zlokalizowany jest chip.

Oczywiście dla rodzica nie jest to żaden przymus – kto nie ma ochoty decydować się na chip, tego nie robi. Wspomniane bransoletki mogą działać tylko na wyznaczonym obszarze. Ich działanie jest uzależnione od umiejscowienia bazy czytników, które skanują teren. Wykorzystywana jest łączność radiowa, tylko że o wiele większym zakresie. Ponadto, można dowiedzieć się, kiedy dziecko ściągnie bransoletę albo opuści teren. Wówczas rodzic usłyszy alarm. Bransoletka jest odporna na wodę, uszkodzenia, a baterie działają nawet przez 12 miesięcy.

Jak to wygląda w Polsce?

Policja co rok odnotowuje rocznie 150 zaginięć dzieci do 7 roku życia, 500 – między 7 a 13 rokiem życia i aż 3500 zaginięć młodzieży w wieku 13-17 lat. Na dzień dzisiejszy bransolety nie są dostępne w Polsce, ale program jest możliwy do wprowadzenia. Dla rodziców, dla których dobro dziecka i jego bezpieczeństwo jest bardzo ważne i przy okazji nieco znają się na technologiach, bransoletki z chipami z pewnością będą dla nich interesujące.

Zamiast bransoletek

Równie ciekawą technologią do lokalizacji dzieci będą bransolety z wmontowanym modułem GSM z kartą SIM. Będzie można tak samo zidentyfikować miejsce przebywania naszej pociechy jak i zlokalizować sygnał z telefonu komórkowego.

Lokalizator GPS

Do odszukiwania dzieci w Polsce wykorzystywane są tzw. Trackery. To przyrząd z wmontowanym lokalizatorem GPS. Posiada niewielkie rozmiary zbliżone do pudełka zapałek. Bardzo interesującą opcją jest uruchamianie alarmu w sytuacji, kiedy dziecko opuści teren, na którym powinno się znajdować. Wówczas tracker wyśle do rodzica lub opiekuna informację, że nasza pociecha opuściła miejsce, w którym miała przebywać. Oprócz tego urządzenie posiada specjalny alarm SOS, który uruchamiany jest jednym przyciskiem. W momencie jego naciśnięcia  rodzic lub opiekun otrzymuje informację o zdarzeniu, co pozwala na błyskawiczną interwencję.

Tracker to także telefon komórkowy, za pomocą którego dziecko może skontaktować się ze swoim opiekunem. Oprócz tego, urządzenie posiada funkcję wykonania cichego telefonu. A więc pod wcześniej zdefiniowany numer można zadzwonić i przesłać tylko te dźwięki, które są słyszalne w najbliższym otoczeniu. To pozwala na wstępną identyfikację zagrożenia, w jakim znalazło się dziecko oraz błyskawicznego zareagowania. W fazie stałego monitoringu bateria działa około 2-3 dni, gdy nie jest używana – nawet rok. Wejść w monitoring można w każdej chwili, wystarczy uruchomić aplikację webową oraz telefon komórkowy.

Reply