Zapalenie szyjki macicy

choroby-szyjki-macicy_Występuje dość często, ma charakter przewlekły, z nawracają­cymi stanami zaostrzenia. Wywołać je mogą gronkowce, paciorkowce , pałeczka okrężnicy, rzadziej dwoinki rzeżączki. Uszkodzenie szyjki macicy podczas poronienia, porodu staje się przyczyną przewlekłego stanu zapalnego błony śluzowej kanału szyjki. Mechaniczną barierą czystości szyjki jest czop śluzowy, który zostaje zniszczony podczas zabiegu wewnątrzmacicznego.

Krwawienie miesiączkowe, przerywanie ciąży, poród osłabiają czynność szyjki. Zazwyczaj  przy przewlekłym zapaleniu szyjki, dookoła ujścia zewnętrznego powstaje zaczerwienienie o różnym kształcie i nasileniu, zwane nad­żerką, które łatwo krwawi przy dotyku. Pokrywa się ono drobnymi brodawkami — na­roślami, albo tworzy się owrzodzenie. Nadżrka objawia się upławami i bólami w oko­licy krzyżowej kręgosłupa. W razie obeności nadżerki należy wykluczyć raka szyjki. W tym celu pobiera się wydzielinę z pochwy na rozmaz cytologiczny, w przypadku zmian (komórek paratypowych i nowotworowych) pobiera się wycinek z części pochwowej z odpowiedniego miejsca, na powierzchni którego stwierdziło się komórki nieprawidłowe (rozmaz celowany).

Trzeba tu podkreślić, że nawet w razie braku nadżerki rak może się rozwijać wewnątrzszyjkowo. Podejrzenie eliminuje się przeprowadzając okresowo — raz do roku — badanie cytologiczne. Pozwala ono wykryć początkowe stadium tworzenia się raka i niewielkim zabiegiem zlikwidować’ zagrożenie. Badania są niebolesne. Leczenie nadżerki powinno być prowadzone systematycznie przez stosowanie leków, wypala­nie lub operacyjnie.

Reply