Ciepłe domy z drewna, czyli domy z bali

dom z bali

Z tych obserwacji jasno wynika, że domy z bali wykazały się o wiele większą energooszczędnością niż uważane powszechnie za lepiej izolowane budynki o konstrukcji szkieletowej.

Istnieje ogólne przekonanie, że ściany domów o konstrukcji drewnianej posiadają niską pojemność cieplną  a co za tym idzie budynki szybko nagrzewają i oziębiają się. Twierdzenie to nie jest jednak w każdym przypadku zgodne z prawdą.

Istnieją bowiem różne typy domów drewnianych a to technologia w jakiej są wykonane decyduje o parametrach.

Budownictwo drewniane – co to takiego?

Jest typem budownictwa o konstrukcji wykonanej z drewna litego. Możemy wyróżnić w nim:

 • budownictwo o lekkiej konstrukcji szkieletowej charakterystyczne dla kanady, konstrukcja wykonana jest wtedy z z elementów drewnianych, belek  dwuteowych;
 • budownictwo prefabrykowane czyli produkowane w fabryce elementy łączone na placu budowy;
 • domy z bali, których ściany są wybudowane z drewna litego o takiej grubości że izolacja staje się  niepotrzebna.

Energooszczędność

I od razu nasuwa się pytanie, czy i w jakim stopniu rodzaj systemu wpływa na komfort cieplny wewnątrz budynku. No i czy można wybudować dom z drewna który będzie energooszczędny?

W  przypadku domów szkieletowych czy prefabrykowanych to nie drewno decyduje o współczynniku przenikania ciepła. Jest ono jedynie obudową dla materiałów izolacyjnych, odpowiedzialnych za zatrzymywanie ciepła.
Inaczej jest w przypadku domów z bali. Nie posiadają one warstw ocieplenia, wykonane są w całości z drewna litego i to tylko ten materiał może mieć wpływ na zatrzymywanie energii we wnętrzu.

Badania biura standardów

Na postawione wyżej pytanie w roku 1980  postanowiło odpowiedzieć Amerykańskie Narodowe Biuro Standardów National Bureau of Standards NBS. Aby zbadać problem zatrzymywania ciepła wewnątrz budynku postawiono sześć identycznych domów o wymiarach 6,10 m x 6,10 m. Zlokalizowano je 20 mil na północ od Waszyngtonu. Obiekty różniły się tylko technologią użytą do budowania ścian.

Eksperyment polegał na utrzymaniu takiej samej temperatury we wszystkich domach przez okres 28 tygodni i dokładnym zbadaniu zużycia energii w każdym budynku.

Badano pojemność cieplną budynków o następujących typach konstrukcji:

 1. Budynek  izolowany o szkielecie drewnianym,  U = 0,47 W/m2K, z zewnętrzną oblicówką drewnianą – 1,6 cm, słupkami ścian 2 x 3,8 x 8,9 cm, izolacją z wełny szklanej – 8,9 cm,  paroizolacją i płytą g – k – 1,3 cm, o całkowitej grubości ściany równej 11,8 cm
 2. Budynek nie izolowany,  drewniany szkieletowy,  U= 1,42 W/m2K j,  bez izolacji z wełny szklanej o całkowitej grubości ściany równej 8,9 cm
 3. Budynek  izolowany,  murowany,  U = 0,40 W/m2K,   z oblicówką z cegły – 10,2 cm, z betonowych bloczków – 10,2 cm, z  izolacją styropianową – 5,1 cm, paroizolacją, rusztem i płytą g – k – 1,3 cm o całkowitej grubości ściany równej  29,8 cm
 4. Budynek nie zaizolowany,  murowany,  U = 1,13 W/m2K, z bloczków betonowych-  20,3 cm, z  rusztem, paroizolacją i płytą g- k- 1,3 cm, bez styropianu, o całkowitej grubości ściany równej 24,6 cm
 5. Budynek  z bali,  U = 0,56 W/m2K, z pełnych prostokątnych bali łączonych na pióro i wpust –  17,8 cm bez dodatkowej izolacji, bez paroizolacji i wewnętrznej płyty g – k, o całkowitej grubości ściany  równej 17,8 cm
 6. Budynek izolowany, murowany,  U = 0,47 W/m2K,  z cegły – 10,2 cm, luźnego wypełnienia izolacją perlitową  – 8,9 cm, bloczków betonowych – 20,3 cm i tynków wewnętrznych – 1,3 mm, o Całkowitej grubości ściany równej 40,7 cm

Wynikiem przeprowadzonych badań były następujące wnioski:

 • dom z bali  zużył w grzewczym okresie wiosennym o  46% mniej  energii grzewczej niż  izolowany dom drewniany o konstrukcji szkieletowej;
 • dom z bali  zużył w okresie schładzanie w lecie o  24% mniej energii  niż izolowany dom drewniany o konstrukcji szkieletowej;
 •  dom z bali, izolowany dom drewniany o konstrukcji szkieletowej   i izolowany dom murowany  zużyły podobną ilość energii grzewczej w zimowym okresie grzewczym.

Z tych obserwacji jasno wynika, że domy z bali wykazały się o wiele większą energooszczędnością niż uważane powszechnie za lepiej  izolowane budynki o konstrukcji szkieletowej.

One Response

 1. Bartosz

Reply