Co z tym bezrobociem?

Bezrobotny

Bezrobocie

Bezrobocie to jeden z największych problemów społecznych, z jakim musi się mierzyć rząd każdego rozwiniętego państwa. Nie inaczej jest w Polsce. U nas sytuacja jest o tyle ciekawa, że bezrobocie rośnie, mimo, że nasza gospodarka stale się rozwija. Dlaczego tak się dzieje? I czy jest szansa, że wkrótce się to zmieni?

Trochę statystyki

Stopa bezrobocia w Polsce wynosi w chwili obecnie około 13,5%. Oznacza to, że na 100 osób, które mogłyby i powinny pracować, 13-14 nie ma pracy. W „przeliczeniu” na ludzi daje to rzeszę 2,2 miliona bezrobotnych Polaków. Najgorzej jest w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie bezrobocie wynosi ponad 20%. Najlepiej – w Wielkopolsce i na Mazowszu (około 10%).

Czy to dużo? Tak, ale nie jest najgorzej. W Hiszpanii na przykład, bezrobocie od wielu miesięcy utrzymuje się na poziomie dwudziestu kilku procent. . Polska wypada tylko trochę gorzej niż średnia unijna, która wynosi ok. 10,5%. Co nie znaczy wcale, że jest dobrze – bo nie jest.

Przyczyny bezrobocia

Wysokie bezrobocie w Polsce bardzo trudno uzasadnić. Wszak kraj systematycznie się rozwija, a duża część Polaków jest na emigracji. Pracy nie powinno więc brakować, ale… brakuje. Dlaczego?

Jako jedną z głównych przyczyn podaje się wysokie koszty pracy i bariery stawiane przedsiębiorcom. Prowadzenie firmy w Polsce jest trudne, ze względu na liczne (i często bezsensowne) przepisy. Jest też drogie – od każdego pracownika, pracodawca musi odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne, emerytury, itd. W efekcie tego, przedsiębiorcom nie opłaca się tworzyć nowych miejsc pracy. Szczególnie w tak niepewnych czasach.

Kolejny problem to fatalny system kształcenia, który kompletnie mija się z oczekiwaniami pracodawców. Powiedzmy sobie szczerze – kończąc studia, absolwent jest kompletnie nieprzygotowany to pracy w wyuczonym zawodzie. Zamiast umiejętności posiada tylko wiedzę teoretyczną, która w praktyce jest mało przydatna. Czemu więc ktoś miałby go zatrudnić?

Dodając do tego fakt, że sporej części społeczeństwa zwyczajnie odpowiada przebywanie na bezrobociu oraz, że część bezrobotnych celowo „udaje” swoje bezrobocie (w efekcie pracuje np. na czarno), wyniki są jakie są.

Będzie lepiej!?

Na koniec, niejako na pocieszenie, warto napisać, że za kilkanaście – kilkadziesiąt lat, w Polsce z pracą powinno być lepiej. Powodem jest malejąca liczba rąk do pracy, która – w połączeniu ze wzrostem gospodarczym – sprawia, że kiedyś dojdzie do tego, że firmy będą walczyć o pracowników, bo nie będzie miał kto w nich pracować! Do tego czasu jednak czekają nas regularne wizyty w pośredniaku…

Reply