Kiedy pracownikowi przysługuje odzież robocza?

Odzież robocza

Kiedy pracownikowi przysługuje odzież robocza?

W fabrykach, a także firmach budowlanych dość powszechne są sytuacje związane z tak zwanym cięciem kosztów.

Dyrektorzy np. stwierdzają, że pracownicy nie muszą dostawać od firmy ubrań roboczych i mogą pracować we własnych, a tego typu decyzje tłumaczą złą sytuacją finansową firmy.

Budzi to często oburzenie pracowników, gdyż wiadomo, że przy pracy ubrania bardzo się niszczą i brudzą. Z reguły pracownicy dostają kombinezony, buty robocze itp. od firmy. Rodzi się więc pytanie, czy pracodawca ma obowiązek dać pracownikom ubranie robocze, czy jest to jedynie jego dobra wola.

Poniżej staramy się wyjaśnić główne wątpliwości związane z tą kwestią.

Obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia odzieży roboczej

  • Po pierwsze, pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, jeśli własna odzież pracownika może ulec zniszczeniu lub wymagają tego względy technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Po drugie, własna odzież i obuwie robocze mogą być używane przez pracowników, tylko jeśli wyrażą oni na to zgodę. Wtedy pracodawca musi wypłacić za nią ekwiwalent pieniężny, uwzględniając aktualne ceny. Nie dotyczy to jednak stanowisk, na których wykonywane są prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych albo prace powodujące brudzenie lub skażenie odzieży środkami chemicznymi czy promieniotwórczymi. W takiej sytuacji pracownicy nie mogą pracować we własnych ubraniach, nawet jeśli chcą. Pracodawca musi zapewnić im zarówno odzież, jak i obuwie robocze.
  • Po trzecie, odzież robocza dla każdego pracownika powinna zostać wybrana i przydzielona indywidualnie, przy uwzględnieniu jego cech fizycznych, takich jak waga czy wzrost.
  • Ponadto pracodawca musi zapewnić pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie ubrań. Jeżeli z jakichś względów staje się to niemożliwe, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, jednak tylko pod warunkiem, że pracodawca wypłaci ekwiwalent pieniężny, który będzie równy kosztom prania odzieży.

Pracownicy fabryki, nawet jeżeli pracodawca jest innego zdania, mają wiec prawo żądać ubrań roboczych od pracodawcy. Jeśli ten jednak odmówi, powinni zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Adresy okręgowych inspektoratów pracy w całej Polsce znaleźć można na stronie www.pip.gov.pl. Jeśli PIP po przeprowadzeniu kontroli stwierdzi nieprawidłowości, nałoży na firmę karę.

One Response

  1. rafał

Reply