Na czym polega networking?

networking

Na czym polega networking?

Networking jest bardzo istotny w każdej pracy – budowanie dobrych kontaktów między ludźmi, a w szczególności w biznesie, ma duże znaczenie. Kontakty międzyludzkie w pracy dotyczą każdego rodzaju biznesu, czy jest to produkcja czy handel, wszędzie czynnik ludzki jest niezbędny dla rozwoju.

Dziś kilka ważnych zasad obowiązujących w networkingu. Zapraszam!!

Personalne kontakty międzyludzkie

Budowanie networkingu zaczyna się od budowania bezpośrednich kontaktów między dwiema osobami, opartych na poznaniu nowej osoby, poznawaniu jej działalności, kompetencji czy planów rozwojowych.

Ważnym czynnikiem w budowaniu tych relacji jest otwartość… i nie musimy się jej bać. Gdyby nie było otwartych rozmów, nie byłoby kontaktów, nie byłoby dzielenia się wiedzą, nie byłoby rozwoju. Otwartość się opłaca – pokazuje to doświadczenie życiowe każdego z nas. Budowanie zaufania między dwiema stronami spowoduje, że ludzie będą chcieli dzielić się swoimi doświadczeniami, wiedzą i informacjami.

Sieć kontaktów międzyludzkich

Na podstawie kontaktów z poszczególnymi osobami buduje się kontakty dalsze – z grupami, sieciami istniejących już kontaktów. Budując networking, musimy rozwijać w sobie umiejętność nawiązywania relacji z nieznanymi jeszcze środowiskami.

W celu budowania relacji z większymi grupami osób konieczna jest aktywność w obszarze kontaktów branżowych, profesjonalnych, w korporacjach, udział w bankietach, szkoleniach, wydarzeniach. Poszerzając krąg kontaktów, poszerzamy wiedzę, zdobywamy informacje, wymieniamy się tym, co wiemy, z innymi ludźmi.

Budowanie kontaktów wieloletnich

Networking jest procesem długotrwałym, czyli czymś, co trwa w czasie, a zarazem czymś, co daje wzajemne wsparcie oparte na sieci  kontaktów. Relacje buduje się poprzez ich pielęgnowanie, poprzez budowanie kontaktu długofalowo i na bazie pozytywnych relacji miedzy ludźmi.

Sztuka budowania, pozyskiwania, utrzymywania i pielęgnowania pozyskanych kontaktów, to sztuka budowania networkingu. Ważnym czynnikiem jest również umiejętność zarządzania kontaktami. Trzeba wiedzieć z kim, do kogo i z czym. Kontakty pozyskane w procesie budowania networkingu muszą być pielęgnowane, szanowane poprzez właściwe zachowanie wobec ludzi, poprzez wywiązywanie się z zobowiązań, poprzez ich efektywne wykorzystanie czy nie nadużywanie ich.

Ważnym punktem jest również monitorowanie kontaktów i wydarzeń związanych z pozyskiwaniem nowych. Poprzez dobrze zbudowany networking uwiarygodniamy siebie, swój biznes. Budowanie networkingu to budowanie prestiżu i wiedzy o nas, nie zepsujmy tego, to nasza siła. 

Poniżej audycja wyjaśniająca, czym jest networking. Zapraszamy do odsłuchania!

 [tube]http://www.youtube.com/watch?v=aSNLvZTlIZo[/tube]

Reply