Jak walczyć z wypaleniem zawodowym?

Odkąd pamiętasz praca sprawiała ci niesamowitą radość. Nie dość, że dawała ogromną satysfakcję, to jeszcze powodowała twój osobisty rozwój. Teraz wszystko się zmieniło i czujesz, że … jesteś wypalona/y zawodowo.

Jak rozpoznać objawy wypalenia zawodowego?

Przede wszystkim następuje fizyczne i psychiczne zmęczenie. Można zauważyć brak energii do życia, uczucie chronicznego zmęczenia, problemy ze snem i koncentracją, utratę apetytu. Pojawia się brak zadowolenia z wykonanej przez siebie pracy, wrażenie, że nie wykonujemy jej już tak należycie jak niegdyś. W dodatku przełożony i koledzy z pracy drażnią nas. Stajemy się względem nich obojętni, w skrajnych sytuacjach nawet agresywni.

Należy pamiętać, że wypalenie zawodowe nie pojawia się nagle. To długotrwały, postępujący proces, który niesie ze sobą negatywne skutki. Z upływem czasu może przerodzić się nawet w depresję.

Jakie czynniki sprzyjają powstawaniu wypalenia zawodowego?

Można dokonać tu podziału na czynniki nierozerwalnie związane z pracą i jej otoczeniem oraz te uwarunkowane indywidualnie. Do pierwszej kategorii zaliczamy:

  • nadmierne obciążenie pracą,
  • wynagrodzenie nie sprawiające satysfakcji,
  • utrata możliwości do rozwoju osobistego,
  • negatywne lub neutralne postrzeganie przez szefa i współpracowników,
  • niezrozumiały zakres obowiązków służbowych,
  • brak integracji z grupą.

Do czynników indywidualnych zaliczamy:

  • niski poziom samooceny,
  • nadmierna podatność na zachowania emocjonalne,
  • zbyt duże wymagania stawiane samemu sobie,
  • odkładanie na późniejszy czas własnych potrzeb.

Czy przed wypaleniem zawodowym można się ochronić?

Najbezpieczniejszym i zarazem najskuteczniejszym jak dotąd sposobem na zapobiegnięcie wypaleniu zawodowemu jest osiągnięcie życiowej równowagi i stabilizacji. Codzienne życie powinno być tak usystematyzowane, żeby obowiązki zawodowe i życie prywatne osiągnęły harmonię. Niczego nie może być ani za mało, ani za dużo.  Absolutnie niedopuszczalne jest zabieranie pracy do domu. Czas po powrocie do domu trzeba przeznaczyć dla siebie i dla rodziny.

Czy nie przyjemniej jest pobawić się z dzieckiem czy pójść z rodziną na spacer zamiast wertować stosy papierków? Dbaj o zdrowie, także to psychiczne. Postaraj się wykonywać w miarę regularnie te czynności, które sprawiają ci radość i dają poczucie satysfakcji. Zapisz się na siłownię, słuchaj ulubionej muzyki lub rozwijaj swoje pasje. Odbije się to pozytywnym echem na całym twoim życiu.

A gdy pojawiają się trudne sytuacje – przyjmij postawę pozytywną. Uwierz w siebie i w swoje możliwości. Potrafisz sobie poradzić w nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji. Zamiast dopatrywać się negatywnych aspektów danej sprawy, staraj się spojrzeć na to z zupełnie odmiennej perspektywy. Naucz się w realny sposób patrzeć na sytuację i problemom zawodowym przypisywać właściwą im pozycję.

Reply