Dziś rozpoczyna się konklawe

konklawe

Dziś rozpoczyna się konklawe

115 kardynałów zbierze się już dziś w Kaplicy Sykstyńskiej by dokonać wyboru nowego papieża, po zaskakującej abdykacji Benedykta XVI.  Będzie to 266. następca Świętego Piotra. Konklawe zainauguruje Msza Święta w Bazylice Świętego Piotra.

Po uroczystej Mszy Św. kardynałowie udadzą się Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie złożą przysięgę, w której zobowiązują się przestrzegać konstytucji „Universi dominici gregis”, a także zachować w tajemnicy przebieg głosowania. Po tej przysiędze w kaplicy Sykstyńskiej mogą pozostać jedynie kardynałowie uprawnieni do głosowania. Wybór następcy Świętego Piotra podzielony jest na trzy etapy: Antescrutinium, Scrutinium vere proprieque i Post-scrutinium.

Antescrutinium

Najpierw odbywa się losowanie, w którym zostaną wyłonieni trzej kardynałowie- skrutatorzy, którzy liczyć będą głosy, trzej rewizorzy oraz trzy osoby, które zbierać mogą głosy od kardynałów nie przebywających w Kaplicy np. z powodu choroby (przebywają wtedy w Domu Św. Marty). Dalej kardynałowie otrzymują karty do głosowania, na których każdy z elektorów napisze nazwisko kardynała, na którego chce oddać swój głos.

Scrutinium vere proprieque

Jest to samo głosowanie. Przy ołtarzu ustawiona jest urna, do której każdy z kardynałów wrzuca kartę ze swoim głosem. Wrzucając ją wypowiada przysięgę: „Powołuję na świadka Chrystusa Pana, który mnie osądzi, że mój głos jest dany na tego, który – według woli Bożej – powinien być moim zdaniem wybrany”. Następnie odbywa się liczenie głosów przez skrutatorów. Po kolei przekazują sobie oni kolejne karty, a ostatni na głos czyta nazwisko znajdujące się na niej oraz przebija kartę igła i nawleka na nitkę.

Post-scrutinium

W tej fazie następuje liczenie głosów ich kontrola i spalanie kart. Razem z kartami do głosowania spalone zostają wszelkie pisma, jakie kardynałowie mają ze sobą, dotyczące wyboru. Po podliczeniu głosów zredagowane zostaje sprawozdanie z każdej tury głosowania, gdyż aby papież mógł być wybrany musi na niego zagłosować 77 kardynałów. Tak mówi konstytucja apostolska „Universi dominici gregis” z 1996 r. :

Dla ważnego wyboru Biskupa Rzymskiego wymaga się dwóch trzecich głosów. W przypadku gdyby liczba obecnych kardynałów nie mogła być podzielona na trzy równe części  do ważności wyboru papieża jest wymagany jeden głos więcej.

W Kaplicy przygotowane są dwa piecyki, jeden do spalania kart, a drugi do dymu, który informuje o wyniku konklawe. Po głosowaniu, jeśli nie przyniesie ono rozstrzygnięcia, karty są palone i do piecyka dodaje się specjalną substancję, która zabarwi dym na czarno. Natomiast kiedy wybór zostanie dokonany, dym inną substancją barwi się na biało.  Aby nie było żadnych wątpliwości co do koloru dymu, gdy jest on biały rozlegają się dzwony, które będą oznaczać, że wybrano następcę Benedykta XVI.

Podczas konklawe kardynałowie mieszkają w Domu Świętej Marty, gdzie na czas wyboru odłączany jest Internet. Elektorzy mają też zakaz korzystania z portali społecznościowych. Wybór papieża do tej pory trwał średnio 5 dni.

Reply