Finanse bez tajemnic: Jak odzyskać zaległe alimenty na dziecko

Jak odzyskać zaległe alimenty na dziecko?

Jak odzyskać zaległe alimenty na dziecko?

Ponad milion dzieci w Polsce ma zasądzone alimenty, ale tylko połowa dostaje je regularnie. Logiczne wydaje się, że wszystkie z nich powinny otrzymywać należne pieniądze. Warto skorzystać z każdej możliwości, by osoba, która ma alimenty zapłacić, wywiązała się z obowiązku.

Co więc można zrobić? Kilka wskazówek przygotowaliśmy dla was dzisiaj.

Od rodziców bądź od dziadków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na obojgu rodzicach ciąży obowiązek utrzymania dziecka. Są jednak sytuacje, w których jedno z nich nie chce tego robić dobrowolnie, i wtedy drugie może wystąpić w imieniu dziecka do sądu. Ma prawo to zrobić nie tylko wtedy, gdy rodzice są po rozwodzie lub w trakcie. Sąd może zasądzić alimenty również wtedy, gdy oboje rodzice mieszkają pod jednym dachem i nadal są małżeństwem.

Jeśli jeden z rodziców nie płaci alimentów i trudno je ściągnąć, można domagać się, by płacili je dziadkowie. Są to tak zwane alimenty uzupełniające. Ich wysokość zawsze jest niższa od zasądzonych dla rodzica. Aby je otrzymać, trzeba złożyć pozew do sądu. Takie działanie niejednokrotnie może zdyscyplinować rodzica do wywiązania się z obowiązku.

Działanie komornika

Sprawę zaległych alimentów można również skierować do komornika. W tym celu należy wypełnić wniosek o wszczęcie egzekucji, dołączyć do niego orzeczenie sądu lub ugodę w sprawie alimentów. Obowiązkowo należy również podać dane osoby zobowiązanej do płacenia:

  • PESEL;
  • adres zamieszkania;
  • miejsce pracy;
  • nazwę banku, w którym ma konto.

Koszty komornicze obciążają dłużnika i wynoszą 8% od wyegzekwowanej kwoty, jeśli jest ona ściągana z pensji, renty lub rachunku bankowego. W przypadku egzekucji z nieruchomości i ruchomości – auto, cenne przedmioty, koszty są wyższe i wynoszą 15%. Gdy egzekucja alimentów przez komornika okaże się bezskuteczna, a dochody nie przekraczają 725 zł na osobę w rodzinie, można zwrócić się o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Gdy rodzic wyjedzie za granicę

Jeżeli rodzic wyjechał za granicę i unika płacenia alimentów, można je ściągnąć za pośrednictwem polskiego sądu w drodze międzynarodowej pomocy prawnej. W tym celu należy złożyć wniosek w wydziale cywilnym sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Dołączamy odpis wyroku zasądzającego alimenty oraz odpis aktu urodzenia dziecka. Postępowanie to jest wolne od opłat.

Na podstawie wyroku polskiego sądu możemy też domagać się wypłaty alimentów w sądzie zagranicznym, właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Wniosek powinien być napisany w języku kraju, w którym go składamy. Odpisy aktów urodzenia dziecka i wyroku powinny być przetłumaczone przez biegłego tłumacza. Wniosek można wysłać samemu lub za pośrednictwem polskiego sądu.

Reply