Zasiłek rodzinny

zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny

 

Zasiłek rodzinny to zasiłek przyznawany w celu pokrycia niektórych wydatków, które ponoszą rodzice czy opiekunowie,  wychowując dziecko. Zasady ustalania uprawnień do niego, a także jego wypłaty regulowane są na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.).

Dzisiaj mamy dla was nieco informacji związanych z tym, kto może dostać zasiłek rodzinny oraz w jaki sposób można się o niego starać.

Kto może się starać o zasiłek rodzinny?

O zasiłek rodzinny oraz związane z nim dodatki mogą starać się:

 • rodzice, jeden z rodziców albo prawni opiekunowie dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka
 • osoba ucząca się (jeżeli jest pełnoletnia i nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią albo w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym albo ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Jak długo przysługuje zasiłek rodzinny?

Zgodnie z ustawą zasiłek rodzinny przysługuje do momentu, aż dziecko ukończy:

 • 18 lat,
 • naukę w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 • 24 lata, w sytuacji, gdy kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i posiada orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jaki dochód jest wymagany do zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny mogą otrzymać te rodziny, w których dochód na rodzinę nie przekracza:

 • 539 zł, jeżeli w rodzinie nie ma dziecka niepełnosprawnego,
 • 623 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Kiedy nie ma prawa do zasiłku?

Zasiłek nie zostanie przyznany lub zostanie odebrany, jeżeli:

 • dziecko przebywa w domu poprawczym, u rodziny zastępczej czy w ośrodku wychowawczym,
 • osoba do niego uprawniona ożeni się albo wyjdzie za mąż, nawet w sytuacji, gdy jest to jeszcze niepełnoletnia dziewczyna lub 21-letnia studentka czy student.

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?

Wysokość zasiłku rodzinnego zależy od wieku dziecka i wynosi (zgodnie z nowymi stawkami, obowiązującymi od 1 listopada 2012 roku do 31 października 2013 r.):

 • dla dziecka, które nie ukończyło 5 lat, zasiłek wynosi 77 zł,
 • dla dziecka, które ma od 5 do 18 lat, zasiłek wynosi 106 zł,
 • dla dziecka, które ma od 18 do 24 lat, i uczy się w szkole wyższej albo ma orzeczony stopień inwalidztwa, umiarkowany albo znaczny, zasiłek wynosi 115 zł.

Do zasiłku rodzinnego (po spełnieniu odpowiednich warunków określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) przysługują dodatki do zasiłku rodzinnego.

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego?

Wniosek o przyznanie zasiłku rodzinnego należy złożyć w urzędzie gminy albo w ośrodku pomocy społecznej, przynosząc ze sobą potrzebne dokumenty.

Są to m.in.:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo dzieci,
 • oświadczenia członków rodziny o osiąganych dochodach,
 • odpis orzeczenia sądu, potwierdzający wysokość ewentualnych alimentów, a także, jeżeli rodzic płaci alimenty na inne dziecko – dowód ich płacenia (np. przekazów pieniężnych)
 • zaświadczenie ze szkoły, jeśli dziecko ma powyżej 18 lat,
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, jeżeli istnieje taka okoliczność.

Reply