Funkcje sztucznych jezior

Sztuczne jeziora to cenne obiekty, które gromadzą dużą ilość wody. Sztuczne zbiorniki wodne powstają przez tworzenie zapór, czyli budowli piętrzących przegradzających dolinę rzeczną. Szacuje się, że na świecie jest około 60 tysięcy sztucznych zapór, które mają wysokość większą niż 7 metrów.

Wszystkie sztuczne jeziora razem mają powierzchnię ponad 550 tysięcy km2 i mieszczą ponad 6300 km3 wody. Największy sztuczny zbiornik wodny na świecie to Zbiornik Bracki na rzece Angar, którego pojemność całkowita ma prawie 170 km3. W Polsce największe sztuczne jezioro to zbiornik Soliński, gromadzący jakieś 0,5 km3 wody.

 

Sztuczne zbiorniki wodne mają wiele funkcji, najważniejsze z nich to:

1. Służą jako zbiorniki powodziowe, gdyż gromadzą wodę w czasie wezbrania rzeki lub powodzi, a następnie oddają ją, gdy stan wody w rzece jest niski, zapobiegając tym samym wyschnięciu rzek

2. Służą jako zbiorniki energetyczne, produkują energię elektryczną

3. Pełnią rolę zbiorników żeglugowych, zapewniając stałą żeglugę

4. Są zbiornikami komunalnymi i przemysłowymi, zaopatrują ludzi oraz przemysł w wodę

5. Są zbiornikami rolniczymi, dostarczają wodę dla rolnictwa

6. Służą jako zbiorniki przeciwrumowiskowe; gromadzą rumosz skalny w rzekach górskich.

Wiele sztucznych zapór pełni kilka zadań równocześnie. W Polsce typem zbiornika wielofunkcyjnego jest zbiornik Jeziorsko, został on zbudowany do celów komunalnych, przemysłowych, energetycznych oraz rolniczych.

W Polsce sztuczne jeziora to bardzo malownicze miejsca, są to doskonałe miejsca turystyczno-rekreacyjne. Wiele z nich stało się bardzo popularnymi obiektami, gdzie można wypocząć i mile spędzić czas z rodziną lub przyjaciółmi, np. uprawiając sporty wodne, podziwiając piękne krajobrazy czy biorąc udział w wydarzeniach artystycznych. Niektóre z nich są zasobne w ryby, a więc mogą być też ciekawym miejscem dla wędkarzy.

 

[tube]hj49njEusaU[/tube]

Reply