Homeopatia w leczeniu niemowląt

Niemowlęta, małe dzieci często chorują, a rodzice nie wiedzą jak mogą im pomóc w taki sposób by nie zaszkodzić. Homeopatia jest metodą leczniczą, polegającą na podawaniu choremu mikrodawek substancji, które w wysokim stężeniu wywołują w zdrowym organizmie podobne objawy do objawów chorobowych obserwowanych w przebiegu leczonych schorzeń. Tę samą treść zawiera łacińska maksyma Similia similibus curantur, czyli podobne powinno być leczone podobnym.

Reakcja współczesnej medycyny

Współczesna medycyna daje nadzieję na natychmiastowy efekt i stosuje w leczeniu duże dawki preparatów chemicznych. Wielokrotnie spotykamy się ze stosowaniem silnych leków „na każdą okoliczność”, niezależnie od tego, czy stan pacjenta rzeczywiście tego wymaga, czy nie. Podajemy dzieciom teki na wszelki wypadek lub ze strachu, utrudniając, bądź uniemożliwiając postawienie rozpoznania i zastosowanie właściwej terapii. Komórce organizmu ludzkiego trudno jest utrzymać równowagę w zderzeniu z ogromną ilością oddziaływań płynących z każdej cząsteczki substancji wprowadzonej do jej wnętrza. Niepożądane następstwa zbyt agresywnej ingerencji leczniczej nie są jeszcze dobrze poznane.

Stosowanie leków chemicznych warto ograniczyć do leczenia ciężkich zachorowań, a strategią długoterminowego leczenia powinno być pełne wykorzystanie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu, ich stymulacja i ochrona przed negatywnym oddziaływaniem zewnętrznym. Wyrazem przemian integrujących homeopatię z głównym nurtem medycyny jest homotoksykologla, współgrająca z kryteriami diagnostycznymi i terapeutycznymi współczesnej medycyny uniwersyteckiej. Stała się ona pomostem łączącym homeopatię z medycyną akademicką.

Homotoksykologia  jako metoda leczenia

Homotoksykologia jest metodą terapeutyczną polegającą na stosowaniu homeopatycznych leków kompleksowych – złożonych z kilku lub kilkunastu pojedynczych leków homeopatycznych. Składowe tych leków działają uzupełniająco, powodując, że są to zazwyczaj środki lecznicze o szerokim spektrum działania, bezpieczne, pozbawione działań niepożądanych, z jasno i czytelnie opisanymi wskazaniami terapeutycznymi.

Homotoksykologla to również nauka o toksynach oddziałujących na organizm ludzki. Podstawę jej stanowi teza, że wszelkie oddziałujące na organizm substancje podane człowiekowi w nadmiernych ilościach mają działanie toksyczne, trujące. Są to np. drobnoustroje takie, jak: wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie, substancje szkodliwe zawarte w pożywieniu i występujące w środowisku, konserwanty, ulepszacze czy barwniki. Twórcą homotoksykologii jest dr Hans Heinrich Reckeweg, wybitny niemiecki lekarz, tłumacz, naukowiec, który całe życie poświęcił komponowaniu i praktycznemu wykorzystaniu nowych środków leczniczych. W terapii antyhomotoksycznej chorobę traktuje się, jako celowy proces biologiczny, w którym organizm usiłuje unieszkodliwić lub wydalić wyżej wymienione toksyny. Leki antyhomotoksyczne ułatwiają organizmowi pozbycie się substancji toksycznych i umożliwiają powrót do zdrowia stymulując układ odpornościowy i działając na przyczynę choroby.

Reply