Przepowiednia Świętego Malachiasza

Święty Malachiasz

Przepowiednia Świętego Malachiasza

Święty Malachiasz (1094-1148) to irlandzki biskup, który wiódł życie ascety. W 1190 roku został kanonizowany przez papieża Klemensa III. Malachiasz miał dar jasnowidzenia, który objawił się w czasie jego pielgrzymi do Rzymu.

Przepowiednia Malachiasza to lista 112 krótkich łacińskich słów, które miały opisywać wszystkich papieży. Ostatni papież według jego przepowiedni to „Piotr Rzymianin”, którego pontyfikat zakończy się przed zniszczeniem Rzymu.

Przepowiednia Malachiasza opiera się na jego wizjach, które miał przeżyć podczas pobytu w Rzymie w roku 1139. Swoje wizje zapisał w formie krótkich, zakodowanych zdań mających charakteryzować poszczególnych papieży.

Oto pełny tekst przepowiedni Świętego Malachiasza

 

Inimicus expulsus.

Ex magnitudine montis.

Abbas Suburranus.

De rure albo.

Ex tetro carcere.

Via trans-Tyberina.

De Pannonia Tusciae.

Ex ansere custode.

Lux in ostio.

Sus in cribo.

Ensis Laurentii.

De schola exiet.

De rure bovensi.

Comes signatus.

Canonicus de latere.

Avis Ostiensis.

Leo Sabinus.

Comes Laurentius.

Signum Ostiense.

Hierusalem Campaniae.

Draca depressus.

Anguinus vir.

Concionatur Gallus.

Bonus Comes.

Piscator Tuscus.

Rosa composita.

Ex teloneo liliacei Martini.

Ex rosa leonina.

Picus inter escas.

Ex eremo celsus.

Ex undarum benedictione.

Concionator patereus.

De fessis Aquitanicis.

De sutore osseo.

Corvus schismaticus.

Frigidus Abbas.

De rosa Attrebatensi.

De montibus Pammachii.

Gallus Vice-comes.

Novus de Virgine forti.

De cruce Apostilica.

Luna Cosmedina.

Schisma Barcinonicum.

De Inferno praegnanti.

Cubus de mixtione.

De meliore sydere.

Nauta de ponte nigro.

Flagellum Solis.

Cervus Sirenae.

Corona veli aurei.

Lupa caelestina.

Amator crucis.

De modicitate lunae.

Bos pascens.

De capra et Albergo.

De cervo et Leone.

Piscator Minorita.

Praecursor Siciliae.

Bos Albanus in portu.

De parvo homine.

Fructus jovis juvabit.

De craticula Politiana.

Leo Florentius.

Flos pilaei aegri.

Hiacynthus medicorum.

De corona Montana.

Frumentum floccidum.

De fide Petri.

Aesculapii pharmacum.

Angelus nemorosus.

Medium corpus pilarum.

Axis in medietate signi.

De rore caeli.

De antiquitate Urbis.

Pia civitas in bello.

Crux Romulea.

Undosus Vir.

Gens perversa.

In tribulatione pacis.

Lilium et rosa.

Jucunditas crucis.

Montium custos.

Sydus Olorum.

De flumine magno.

Bellua insatiabilis

Poenitentia gloriosa.

Rastrum in porta.

Flores circumdati.

De bona Religione.

Miles in bello.

Columna excelsa.

Animal rurale.

Rosa Umbriae.

Ursus velox.

Peregrinus Apostolicus

Aquila rapax.

Canis et coluber.

Vir religiosus.

De balneis hetruriae.

Crux de cruce.

Lumen in caelo.

Ignis ardent.

Religio depopulata.

Fides intrepida.

Pastor angelicus.

Pastor et Nauta.

Florus florum.

De medietate Lunae.

De labore Solis.

Gloria olivae.

In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, et Iudex tremedus iudicabit po pulum suum. Finis.

 

Interpretacja przepowiedni

Interpretacja przepowiedni zazwyczaj ma związek z miejscem urodzenia papieża, jego herbem lub też wydarzeniem, które miało związek z jego wyborem, np. :

Pastor et Nauta (pasterz i żeglarz) – określenie to przypisywane było papieżowi Janowi XXIII. Zanim został papieżem był patriarchą Wenecji i z pewnością pływał łodziami.

„De medietate Lunae” (z połowy księżyca) uważano, że opis ten pasuje do papieża Jana Pawła I, który został wybrany na papieża 26 sierpnia 1978, dzień po tym kiedy księżyc wszedł w ostatnią kwadrę i panował niewiele ponad miesiąc (33 dni – miesiąc księżycowy wynosi 28 dni), umarł więc jeden dzień przed połową księżyca.

„De labore Solis” (z pracy Słońca) – opis ten według zwolenników przepowiedni pasował do Jana Paweła II, który urodził się 18 maja 1920 r. w dniu zaćmienia słońca, a jego pogrzeb odbył się również podczas zaćmienia słońca 8 kwietnia 2005 roku.

„Gloria Olivae” (chwała oliwki) opis ten powiązano z Benedyktem XVI, gdyż jednym z symboli zakonu św. Benedykta jest gałązka oliwna. Zwolennicy przepowiedni Malachiasza twierdzą, że przyjęcie takiego imienia przez Papieża idealnie łączy go z zakonem benedyktynów).

Benedykt XVIPrzyszły papież

Według przepowiedni Malachiasza do wyboru został jeszcze tylko jeden papież „Petrus Romanus” czyli „Piotr Rzymianin”. Interpretacja tego zdania jest różna, jedni uważają, że może on być Włochem (Rzymianin), albo też papieżem innej rasy, który przyjmie imię Piotr.

Brak numeru przy ostatnim papieży na zapisanej liście, według badaczy mogłoby sugerować, że przed wybraniem ostatniego papieża, może przed nim zostać wybranych jeszcze wielu innych papieży, co zgadzałoby się z innymi przepowiedniami („Jeśli dobrze czynić będą i Bogu posłuszeństwo oddadzą, On doda im lat; jeśli zaś Boga obrażać będą i w grzechach brnąć, Bóg odpłaci im się i skróci liczbę lat istnienia świata.”). Lista jaką zapisał Malachiasz uwzględnia więc papieży od Piotra do Benedykta XVI, z dodatkowym dopiskiem na temat ostatniego papieża.

Niektórzy uważają też, że brak numeru przy ostatnim opisie „Petrus Romanus” może oznaczać, że zdanie to dotyczy ostatniego papieża z numerem, którym jest Benedykt XVI, może na to wskazywać kilka faktów:

  •     Powrót przez Papieża do Mszy Wszech Czasów i tradycyjnej liturgii, czyli cofanie się do korzeni chrześcijaństwa. (Piotr)
  •     Ograniczenie liczby pielgrzymek i dłuższe przebywanie w Rzymie. (Rzymianin)

Ostatnie zawarte w przepowiedni zdanie brzmi:

„W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego, [na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz [Rzym] zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. Koniec.”

 

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=QaLP9_aRIno[/tube]

Reply