Biografia Benedykta XVI

Benedykt XVI

Biografia Benedykta XVI

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 roku w Marktl am Inn w bawarskiej diecezji pasawskiej. 29 czerwca 1951 roku Ratzinger przyjął święcenia kapłańskie. Mając 26 lat zaczął działalność naukową, na początku jako wykładowca dogmatyki oraz teologii fundamentalnej we Fryzyndze. Następnie był profesorem w Bonn, Münster, Tybindze i Ratyzbonie.

24 marca 1977 roku Paweł VI mianował Ratzingera arcybiskupem metropolitą Monachium i Fryzyngi, a następnie, 27 czerwca tego samego roku na konsystorzu powołał go w skład Kolegium Kardynalskiego.

25 listopada 1981 roku Jan Paweł II powierzył mu kierowanie Kongregacją Nauki Wiary, z czym powiązane było jednocześnie przewodniczenie Papieskiej Komisji Biblijnej oraz Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Kardynał Joseph Ratzinger był jedynym hierarchą watykańskim, który przez tak długi czas pełnił kierownicze stanowisko w Kurii.

Zadaniem Kongregacji Nauki Wiary, a tym samym jej prefekta jest przestrzeganie czystości wiary. Zabierają głos we wszystkich sprawach związanych z nauczaniem i moralnością katolicką. Prefekt takiego urzędu musi też zwracać uwagę czy badania teologiczne nie oddalały się od zasad wytkniętych przez Kościół. Pomimo wcale niełatwych obowiązków, jakie spoczęły na kardynale, w 1981 roku wciąż brał udział w dialogu teologicznym, ogłaszając wiele książek oraz artykułów z tej dziedziny.

W Polsce można znaleźć przekłady 29 jego pozycji, niektóre z nich były wznawiane, np. „Śmierć i życie wieczne” (1986 i 2000). Dużym zainteresowaniem cieszyła się jego książka-wywiad, o tytule „Raport o stanie wiary”. Kardynał Ratzinger ostrzegał w niej  przed „nadmierną euforią soborową”. W październiku 1996 roku wydał kolejną książkę-wywiad „Sól ziemi”, której polski przekład ukazał się w roku 1997 nakładem wydawnictwa „Znak”. W Polsce w 2001 roku wydano również „Drogę paschalną” oraz „Prawdę w teologii”.

W roku 2000 kardynał Joseph Ratzinger otrzymał tytuł doktora honoris causa wrocławskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego „za szczególne zasługi na polu nauk teologicznych i w służbie Kościołowi”. 16 kwietnia 2002 roku w dniu z swoich 75. urodzin, zgodnie z panującymi przepisami prawa kanonicznego złożył na ręce Jana Pawła II prośbę o przejście na emeryturę, jednak Ojciec Święty Jan Paweł II zostawił go na czele tej watykańskiej dykasterii.

Po śmierci papieża Jana Pawła II papież Ratzinger przewodniczył uroczystościom pogrzebowym. 19 kwietnia 2005 r. wybrano go na 265 papieża.

Reply