Rozwód w Islamie

Rozwód w Islamie

Rozwód w Islamie

Allah- zgodnie z tym, w co wierzą muzułmanie – to pierwszy i najważniejszy świadek zawarcia każdego małżeństwa, które jest z kolei rodzajem kontraktu między dwojgiem partnerów.

Małżeństwo w świecie Islamu to obowiązek każdego mężczyzny, gdyż służy ono założeniu rodziny i pomaga ograniczyć niebezpieczeństwo cudzołóstwa, które islam uznaje za bardzo ciężki grzech. Zdrada to największe wykroczenie w społeczeństwie muzułmańskim i to właśnie z jej zapobieganiem wiąże się wiele nakazów islamu, m.in. noszenie nakrycia głowy przez kobiety. Głównym celem małżeństwa mają być tutaj spokój i szczęście.

Muzułmańskie małżeństwo musi być więc harmonijne, być dobrze wypełnianym kontraktem albo nie powinno go być wcale.

Obowiązki małżonków związane z rozwodem

Dlatego rozwód jest dozwolony, choć uważany za rzecz „znienawidzoną przez Allaha”. Z pozoru otrzymanie rozwodu jest łatwe, gdyż w wypadku mężczyzny wystarczy trzykrotne wypowiedzenie słowa talak (rozwód), jednak nim do tego dojdzie, para jest zobowiązana do podjęcia próby pojednania – jest to obowiązek, który powinien łączyć się z próbą osiągnięcia wzajemnego szacunku, zrozumienia, zaufania i miłości, na których powinno bazować każde zdrowe i normalne małżeństwo.

Uważa się, że Allach powiedział, by zniechęcić do rozwodów: „Najbardziej znienawidzoną rzeczą przez Allaha, która jest dozwolona człowiekowi – to rozwód”, rzekł także: „Żeńcie się i nie rozwódźcie się, gdyż Allah nie miłuje żadnego człowieka o guście rozwodnika spośród mężczyzn i kobiet”.

Decyzję o rozwodzie może podjąć mężczyzna dojrzały fizycznie i umysłowo, nie ulegający presji osób trzecich, wypowiadając trzykrotnie słowa o zakończeniu małżeństwa – na przykład wspomniane talak, czyli rozwód, ale także inne wyrażenia o podobnym sensie.

Swoją wolę może on wyrazić pisemnie, niemy może ją pokazać gestem, dozwolone jest nawet wysłanie zawiadomienia o rozwodzie poprzez jakąś uczciwą osobę czy… powiadomienie drugiej strony za pomocą wiadomości SMS!

Rozwód islamskiej kobiety

Kobiety są w sytuacji o wiele gorszej, jednak również mają prawo do rozwodu, np. kiedy przed ślubem podadzą warunek, że jeżeli zechcą, będą mogły się rozwieść z mężem. Mogą też podjąć próbę uzyskania rozwodu, tzw. al-chol’a, czyli z arabskiego zdejmowanie, występując do kadiego – muzułmańskiego sędziego – w kilku sytuacjach: gdy jej mąż porzucił islam, przeszkadza jej w wypełnianiu obowiązków religijnych, zabrania jej zasłaniać twarz, żąda nienormalnych stosunków seksualnych lub przez dłuższy czas odmawia współżycia, gdy nie może jej utrzymać, gdy złamał warunki kontraktu małżeńskiego (np. ożenił się z inną kobietą, choć obiecał żonie, że tego nie zrobi). W kontrakcie małżeńskim rodziny ustalają wysokość mahru – sumę, którą wypłaca się opuszczanemu partnerowi w przypadku rozwodu.

Reply