Wielki Mur Chiński

Wielki Mur Chiński

Wielki Mur Chiński

Niezwykła budowla wzniesiona rękoma człowieka budzi podziw jako dzieło pradawnej inżynierii. Wielki Mur Chiński prócz wielkich kosztów finansowych pochłonął tysiące ofiar ludzkich.

Wszystkie ciekawostki na temat tej niezwykłej budowli znajdziecie w w poniższym artykule. Zachęcamy do lektury.

Dlaczego powstał Wielki Mur Chiński?

Jedną z głównych przyczyn powstania muru były działania militarne i wojenne. V-III wiek p.n.e. określane były jako Epoka Walczących Królestw. Chiny zostały wówczas rozbite na  wiele rywalizujących  ze sobą księstw. Były małe i słabo chronione, ale na tyle rozwinięte, by stać się łakomym kąskiem dla koczowniczych plemion mongolskich z północy. Aby skutecznie bronić się przed najazdami Mongołów, poszczególni książęta zaczęli wznosić długie mury obronne. Początkowo były one niezależne od siebie i powstawały w oderwaniu jeden od drugiego, a w III wieku p.n.e. zaczęto je łączyć.

Wielki cmentarz

Następujące po sobie dynastie chińskie na przemian podejmowały i zarzucały budowę muru, nie mogąc podołać przedsięwzięciu. Szacuje się, że w czasach dynastii Qin w prace zaangażowano ponad 300 tys. żołnierzy i 500 tys. chłopców. W szczytowej fazie budowy liczba zatrudnionych osób mogła liczyć ponad 2 mln ludzi.

Większość z nich pracowała pod przymusem i w ciężkich warunkach. Śmiertelność była bardzo wysoka – dokumenty podają informacje o milionie ofiar, co oznaczało 1 zmarłego na 6 m muru. Wbrew panującym opiniom zmarłych nie grzebano w murze, chowano ich w ziemi, co zapobiegało wybuchom epidemii. W ścianie muru kończyli jedynie nieposłuszni budowniczowie –  zamurowywano ich żywcem.

Mur za dynastii Qin i Ming

Ideę połączenia wielu pojedynczych murów wcielono w życie dopiero po zjednoczeniu Chin w 221 r. p.n.e. Prekursorem był założyciel dynastii Qin. Władca uznał budowlę muru za priorytetowe zadanie i do prac oddelegował ponad 70% społeczeństwa. Pierwotna inicjatywa małych księstw miała stać się ogólnonarodowym celem – Wielki Mur miał podkreślić prestiż cesarza i nowego państwa. Nieludzki sposób traktowania pracowników doprowadził jednak do rebelii, która obaliła dynastię niespełna 15 lat po jej założeniu.

Obecny wygląd Muru Chińskiego głównie pochodzi z czasów dynastii Ming (XIV-XVII w.), kiedy zagrożenie przed najazdami plemion z północnych stepów sprawiło, że rozpoczęto rozbudowę fortyfikacji. Do tamtej pory większa część odcinków muru wzniesiona była z kamienia i gliny. Dynastia Ming wprowadziła cegłę i wielkie bloki kamienne, dzięki czemu budowla stała się potężniejsza i trudniejsza do zdobycia.

Konstrukcja muru

Ściany zewnętrzne muru tworzą kamienne ciosy – 2 metry długości i ponad 1000 kg wagi. Wnętrze wypełnione jest ziemią wymieszaną z kamieniami. Jego wysokość waha się od 5 do 10 metrów, a szerokość wynosi około 6 metrów. Dzięki temu armia mogła przemieszczać się po szczycie w 10 kolumnach piechoty lub pięciu kolumnach kawalerii. Tak są zbudowane niektóre odcinki muru. Większość z nich jest jednak bardzo wąska – mieści się na nich jeden pieszy. Całkowita długość muru wzniesiona przez człowieka to około 6 tys. kilometrów. Co ważne, Wielki Mur Chiński to jedna z niewielu budowli, którą widać z kosmosu.

System ostrzegania

Funkcja obronna nie była najważniejszym zadaniem muru. Budowla nie mogła przeciwstawić się zmasowanemu naporowi dużej armii, była zresztą wielokrotnie forsowana przez najeźdźców. Stanowiła za to świetny system ostrzegawczy przed nadciągającym wrogiem. Co 100-250 metrów wzniesiono wieżę obserwacyjną i sygnalizacyjną. Gdy zbliżał się przeciwnik, na wieżach zapalano ogień w nocy, a w dzień wypuszczano dym przy akompaniamencie armatniej salwy. W ten sposób wieści szybko rozchodziły się na tysiące kilometrów.

Prócz ochrony granic mur pełnił kilka dodatkowych funkcji:

 wspierał rozwój cywilizacyjny – mur zapewniał bezpieczeństwo, co dawało swobodę osadniczą – zaczęło powstawać wiele nowych miast i rozwijała się wymiana handlowa;

chronił Jedwabny Szlak na całej długości należącej do Chin;

– gwarantował spokój cesarzowi – nie musiał obawiać się on buntu wojskowego, bo armia była oddelegowana do budowy;

– stanowił miejsce zsyłki – arystokraci, którzy utracili łaskę cesarza, byli odsyłani do pracy przy murze.

Reply