Wzgórza Szeskie

Wzgórza Szeskie

Wzgórza Szeskie

Górale Szescy to ludzie bardzo gościnni, gdy poprosi się ich o kubek wody ze studni stawiają na stół mięso, domowej roboty twarożek ze śmietanką i sękacza. Nie przykładają też zbyt dużej wagi do dóbr materialnych. Za to swoje góry traktują z szacunkiem i pewnym lękiem.

Górale Szescy zamieszkują wsie o luźnej zabudowie, gdzie dom od domu oddalony jest o dobre kilkaset metrów. Tylko u podnóża wzgórz znajdują się większe osady, ale i tam nie ma więcej niż kilkanaście domów. Mieszkający tu ludzie skolonizowali swe góry niedawno, wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, przybywając z pobliskiej, przeludnionej Suwalszczyzny.

  • powierzchnia: 400 km2
  • najwyższy szczyt: Szeska Góra -309mn.p.m.
  • rezerwat cisów: Cisowy Jar

 

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=t0aRCPc9Ytw[/tube]

Wzgórza Szeskie – położenie i klimat

Pojęcie góral szeski jest oczywiście nie znane etnografom. Szeskie Wzgórza są natomiast realnym regionem geograficznym, który obejmuje wzniesienia morenowe na wschodnim krańcu Mazur, między Gołdapią a Oleckiem. Jest to jedno z trzech miejsc w pasie pojezierzy, w którym wzniesienia przekraczają 300 m n.p.m. Sąsiedztwo równin rozciągających się po drugiej stronie granicy, w Obwodzie Kaliningradzkim, i głębokiej doliny rzeki Goldapy sprawia, że wzgórza z zachodu czy północy wydają się dużo wyższe, niż są naprawdę. Klimat w rejonie Szeskich Wzgórz jest ostry: są tu najwyższe opady, panują też najniższe średnie temperatury, a okres wegetacyjny trwa najkrócej w Polsce nizinnej.

Główne atrakcje

Wzgórza SzeskieWędrówka wśród Szeskich Wzgórz na pewno nie jest nudna. Główne atrakcje tych okolic to bogata rzeźba terenu, mozaika łąk i gęstniejących ku południowi lasów, rozrzucone tu i ówdzie młaki i oczka wodne, rozległe widoki i prawie całkowity brak ludzi. A jak wiadomo, tam, gdzie nie ma ludzi, nie brakuje z kolei zwierząt. Łosie, lisy, a nawet borsuki wydają się tu mniej niż gdzie indziej bać człowieka. O tym, że nie uciekliśmy daleko od ludzkich siedzib przypominają stada krów i bocianów. Można też natknąć się na ślady dawnej świetności – ozdobne, prowadzące donikąd bramy, zdziczałe parki, kępy lilaków i daglezji znaczą miejsca, w których za pruskich czasów znajdowały się zabudowania.

Szeska Góra i Cisowy Jar

Najwyższym punktem wzgórz jest Szeska Góra mająca 309 m. Jednak niewiele można z niej zobaczyć, ponieważ pokrywa ją czapa świerkowego lasu. Podobnie wygląda sytuacja na drugiej co do wysokości Tatarskiej Górze. Warto jednak przedrzeć się przez sosnową drągowinę, aby odnaleźć ukryte w zagłębieniu między jej dwoma wierzchołkami jeziorko o bagnistych brzegach. Choć niepozorne z wyglądu, jest ono najwyżej (poza obszarami górskimi) położonym w Polsce naturalnym zbiornikiem wodnym. Surowość krajobrazu i panująca wokół cisza przypominają daleką północ. Faktycznie, na obrzeżach jeziorka występują gatunki roślin będących reliktami epoki polodowcowej. Inną ciekawostką przyrodniczą jest znajdujący się w południowej części wzgórz Cisowy Jar. W głębokim wąwozie, porośniętym lasem mieszanym doliczono się największego w tej części kraju skupiska cisów. Zawiedzie się jednak ten, kto oczekuje widoku pomnikowych drzew. Cisy rosnące na północno-wschodniej granicy swego zasięgu przybierają formę krzaczastą i tylko kilkanaście z nich wyrasta ponad poszycie dna lasu.

Piękna Góra

Wzgórza SzeskieNajlepszym punktem widokowym w okolicy jest wznosząca się nad Gołdapą Piękna Góra. Można z niej zobaczyć Puszczę Borecką i Romincką na zachodzie, na wschodzie natomiast horyzont zamykają pagóry Pojezierza Suwalskiego. W dawnych czasach tak rozległy widok miał nie tyle estetyczne, co militarne znaczenie. Na sąsiedniej Zamkowej Górze archeolodzy odkryli pozostałości grodziska jaćwieskiego, którego władcy kontrolowali okolice w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

Gołdap drugim Zakopanem

Bliskość miasta sprawia jednak, że Piękna Góra jest najbardziej rozwiniętym skrawkiem wzgórz. Lansowane od lat hasło „Gołdap drugim Zakopanem” doczekało się jakiś czas temu realizacji. Nowoczesny wyciąg krzesełkowy, dwa wyciągi orczykowe i jeden zaczepowy zbudowano na stokach o długości do 650 m. Inwestycja ta ma szansę przyciągnąć jeszcze więcej turystów niż dotychczasowe atrakcje: konkurs krzyku, mistrzostwa świata w jedzeniu kartaczy (megapyzy nadziewane mięsem) czy też zawody w zjeździe na workach wypchanych słomą.

[tube]https://www.youtube.com/watch?v=RYXFY8AWnLI[/tube]

One Response

  1. ceper

Reply