Banki komercyjne w Polsce

banki w Polsce

Banki komercyjne w Polsce

Banki komercyjne to instytucje pośrednictwa finansowego, specjalizujące się w gromadzeniu depozytów od klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, i pożyczające te środki innym klientom indywidualnym oraz przedsiębiorstwom. Głównym ich celem jest więc przyjmowanie depozytów oraz udzielanie kredytów.

Największymi polskimi bankami komercyjnymi działającymi obecnie na rynku polskim są bank PKO BP, Bank Pekao, BRE Bank, ING Bank Śląski, BZ WBK oraz Bank Millenium.

Po co banki komercyjne?

Główne cele działalności banków komercyjnych to:

 • minimalizowanie kosztów związanych z pozyskiwaniem funduszy, co w praktyce oznacza, że firma czy osoba prywatna może łatwiej pozyskać fundusze od banku niż od osoby czy osób szukanych na własną rękę, gdyż bank rozkłada koszty poszukiwań na wielu swoich pożyczkobiorców,
 • minimalizowanie kosztów oceny sytuacji finansowej pożyczkobiorców, związane z koniecznością sprawdzenia, czy będą oni w stanie spłacić zobowiązania; minimalizacja kosztów w tej dziedzinie wiąże się z faktem, iż kontrola sprawowana przez bank obejmuje równocześnie kilku klientów,
 • dywersyfikacja ryzyka pożyczek, związana ze zmniejszeniem ryzyka operacji względem pojedynczego właściciela depozytu – niewypłacalność jednego z wielu pożyczkobiorców nie powinno więc zagrozić bezpieczeństwu środków, które w nim złożyliśmy,

 • zapewnianie płynności, związane z faktem, że banki komercyjne przyjmują krótkotrwałe depozyty, natomiast pożyczają pieniądze na dłużej.

W naszym kraju banki komercyjne udzielają niemal 94% kredytów oraz depozytów różnym klientom. Pełnią też ważną rolę w dokonywaniu rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym oraz zagranicznym. Są nastawione – jako przedsiębiorstwa – przede wszystkim na zyski, zarówno bezpośrednie, związane ze świadczeniem usług, jak i pośrednie, wynikające ze wzrostu wartości akcji banku.

Od innych typów banków różnią się one strukturą własności oraz formą prawną, są spółkami akcyjnymi i podlegają regułom obowiązującym przedsiębiorstwa prywatne. Podlegają też polskiemu nadzorowi bankowemu.

Poniżej lista banków komercyjnych działających w Polsce:

 • Aareal Bank,
 • AIG Bank Polska,
 • Alior Bank,
 • Allianz Bank Polska,
 • Bank BPH,
 • Bank DnB NORD Polska,
 • Bank Gospodarki Żywnościowej,
 • Bank Gospodarstwa Krajowego,
 • Bank Handlowy,
 • Bank Millennium,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Polska,
 • Bank Pekao,
 • Bank Pocztowy,
 • Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego,
 • Bank Rozwoju Cukrownictwa,
 • Bank Zachodni WBK,
 • Banque PSA Finance (oddział w Polsce),
 • BNP Paribas Bank Polska,
 • BPH Bank Hipoteczny,
 • BRE Bank (mBank, MultiBank),
 • BRE Bank Hipoteczny,
 • Calyon Bank Polska,
 • Cetelem Bank,
 • Credit Agricole Bank Polska,
 • DaimlerChrysler Bank Polska,
 • Danske Bank Polska,
 • Deutsche Bank PBC,
 • Deutsche Bank Polska,
 • Dresdner Bank Polska,
 • DZ Bank Polska,
 • EFG Eurobank Ergasias (oddział w Polsce),
 • Euro Bank,
 • FCE Bank Polska,
 • Fiat Bank Polska,
 • FM Bank Polska,
 • GE Money Bank,
 • Getin Bank,
 • HSBC Bank Polska,
 • Idea Bank,
 • ING Bank Śląski,
 • Invest Bank,
 • Jyske Bank A/S SA (oddział w Polsce),
 • Kredyt Bank,
 • Meritum Bank ICB (dawniej Bank Współpracy Europejskiej SA),
 • Noble Bank,
 • Nordea Bank Polska,
 • Nykredit Bank Hipoteczny (od 09-2003 do 09-2005),
 • Nykredit Realkredit A/S (oddział w Polsce) (od 09-2005),
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA (Inteligo),
 • EFG Eurobank Ergasias S.A.,
 • Polski Bank Przedsiębiorczości S.A.,
 • Rabobank Polska,
 • Raiffeisen Bank Polska,
 • RBS Bank (Polska) (dawniej ABN AMRO Bank Polska SA),
 • RCI Bank Polska,
 • Santander Consumer Bank,
 • Société Générale (oddział w Polsce),
 • Svenska Handelsbanken (oddział w Polsce),
 • Sygma Banque (oddział w Polsce),
 • Śląski Bank Hipoteczny,
 • Toyota Bank Polska,
 • Volkswagen Bank Polska.

One Response

 1. amelkafr

Reply