Czy można zajrzeć w głąb ludzkiego umysłu?

Czy można zajrzeć w głąb ludzkiego umysłu?

Czy można zajrzeć w głąb ludzkiego umysłu?

 

Jeśli sądzisz, że twoje zamiary pozostają ukryte w zakamarkach mózgu, dopóki nie wcielisz ich w życie – mylisz się.

Badaczom kilka lat temu udało się „zajrzeć” w głąb ludzkiego umysłu i odczytać intencje tylko na podstawie aktywności poszczególnych obszarów mózgu.

Przebieg badania

Zadanie nie było co prawda zbyt skomplikowane: badani mieli albo dodać, albo odjąć od siebie dwie liczby. Najpierw, rzecz jasna, informowali badacza, które z dwóch działań zamierzają przeprowadzić, ale w drugiej części eksperymentu zostawiali wybór tylko do swojej wiadomości.

Wnioski

Okazało się, że dzięki czynnościowemu rezonansowi magnetycznemu i skomplikowanemu oprogramowaniu komputerowemu można było odczytać intencje badanych z dokładnością 70%, czyli znacznie większą niż wynikałoby z czystego rachunku prawdopodobieństwa. Badacze „nauczyli” komputer rozpoznawać charakterystyczne wzorce aktywności mózgu, typowo związane z określonymi procesami myślowymi.

Eksperyment wykazał również, że zamiary nie są kodowane w konkretnych neuronach, ale w skomplikowanej sieci połączeń między nimi. Co więcej, poszczególne rejony kory przedczołowej mózgu zaangażowane są w różne operacje w ramach samego procesu decyzyjnego. U uczestników  badania części położone bardziej ku przodowi przechowywały zamiar do chwili jego wykonania, natomiast te z tyłu przejmowały pałeczkę, gdy badani przechodzili do czynu i zaczynali przeprowadzać obliczenia. Można z tego wyciągnąć takie wnioski, że zamiar zakodowany w jednym obszarze mózgu, aby został zrealizowany, musi zostać przekopiowany do innego.

Perspektywy

Możliwe, że w przyszłości takie udoskonalone urządzenie mogłoby otworzyć zupełnie nowe możliwości przed osobami sparaliżowanymi. Obecnie istnieją interfejsy przekładające myśli takich pacjentów na konkretne polecenia, np. otwarcie lub zaciśnięcie protetycznej dłoni. Być może więc możliwe stanie się odczytanie także zupełnie abstrakcyjnych myśli, np. polecenia – otwórz niebieski folder albo odpowiedz na ten e-mail.

mózg

Reply