Masz kłopoty finansowe? Nie czekaj ze spłatą długu!

pożyczanie pieniędzy

Masz kłopoty finansowe? Nie czekaj ze spłatą długu!

Jeżeli jesteś właścicielem firmy i dotknęły cię chwilowe problemy finansowe i nie masz środków, aby uregulować podatki i składki względem ZUS i US – nie czekaj. Przysługuje ci prawo spłaty długu na raty.

Rozłożenie zaległości w ZUS

W przypadku, gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i masz kłopot z opłatą składek na swoje ubezpieczenie wypełnij stosowny formularz, który znajdziesz w swoim oddziale ZUS lub na stronie internetowej www.e-inspektorat.zus.pl

W dokumencie musisz dokładnie i rzeczowo uzasadnić, dlaczego nie możesz dokonać spłaty składek w terminie. Przyczyną takiej sytuacji mogą być na przykład wydarzenia losowe, na które nie masz wpływu – powódź, pożar, kradzież. Dobrym argumentem może być również sytuacja osobista, dla przykładu rozwód i związany z nim podział majątku. W wypełnianym formularzu wskaż propozycję odnośnie spłaty zaległości, uwzględniając swoje realne możliwości finansowe.

Zanim ZUS wyda pozytywną decyzję co do spłaty należności musi wcześniej dokładnie przeanalizować twoje możliwości finansowe. Dlatego, aby być uczciwym wobec swojej placówki dołącz wszystkie możliwe dokumenty potwierdzające twoją sytuację majątkową, jak również możliwości płatnicze. Jak najbardziej mogą to być takie dokumenty jak:

  • wyciągi bankowe,
  • wykaz miesięcznych kosztów ponoszonych na utrzymanie domu i firmy,
  • dokumenty z zajęć komorniczych – o ile takie istnieją.

Dopiero te wszystkie zgromadzone razem dokumenty będą wiarygodną podstawą dla urzędników, skłaniających ich do rozłożenia należności na raty.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma miesiąc na wydanie pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi.

Jednak zanim urzędnicy rozpatrzą twoje podanie należy uregulować aktualne zobowiązania. W przypadku, gdy ZUS wyda sprzyjającą dla ciebie decyzję, będzie konieczność podpisania umowy, tzw. Układu ratalnego. W tym dokumencie zostaną zawarte informacje na temat harmonogramu spłat oraz innych, dodatkowych warunków.

Ważne!

Jeśli w ciągu ostatnich trzech lat starałeś się o rozłożenie długu w ZUS lub US na łączną kwotę wyższą niż 200.000 zł, składany wniosek spotka się z odmową.

Jeśli jednak dług zostanie rozłożony na raty, a przedsiębiorca nadal nie będzie terminowo regulował swoich należności, ZUS ma prawo wycofać się z umowy ratalnej. Podobnie sytuacja ma się w przypadku, gdy raty będą spłacane w niższej, niż ustalona kwocie. Wówczas zostanie przywrócony pierwotny termin spłaty, a do zobowiązania zostaną naliczone dodatkowo odsetki.

Zaległości u fiskusa

Jeśli nie posiadasz środków na spłatę podatków do Urzędu Skarbowego – również możesz poprosić o rozłożenie na raty.

Podobnie, jak w ZUS-ie, należy wypełnić stosowny formularz, którego jednak gotowego wzoru urzędnicy nie posiadają, stąd pismo należy wypisać ręcznie. Dokument musi być adresowany do naczelnika twojego oddziału.

We wniosku muszą być zawarte dokładne informacje:

  • imię, nazwisko,
  • nazwa i adres firmy,
  • NIP,
  • REGON,
  • wysokość zaległości podatkowej,
  • okres rozliczeniowy,
  • propozycja nowego terminu spłaty.

Aby potwierdzić swoją ciężką sytuację finansową dołącz wszystkie dokumenty ten fakt potwierdzające.

W przypadku, gdy fiskus wyda pozytywną decyzję, zostanie ustalony nowy termin zapłaty zaległości, którego jesteś zobowiązany przestrzegać.

Reply