Sporządzamy kosztorys prac budowlanych

Sporządzamy kosztorys prac budowlanych

Sporządzamy kosztorys prac budowlanych

Podejmując pracę remontową, budowlaną czy wykończeniową na zlecenie, musimy liczyć się z tym, że konieczne będzie wykonanie dla naszego klienta wyceny poszczególnych elementów, takich jak materiały budowlane czy sama usługa, które będą wiązały się z jakością naszych działań.

Te elementy są niezbędne do sprawnego przeprowadzenia projektu.

Na co zwracać uwagę?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na stan budynku oraz standardy, jakich wymaga klient. Wykonawca powinien w swojej kalkulacji uwzględnić ewentualne trudności związane z dostępem do niektórych elementów nieruchomości, które stanowią przedmiot remontu. Ponadto, czy będzie potrzebne użycie specjalistycznego sprzętu. Jeśli tak, określ jego cenę lub cenę wynajmu. Nawet najlepszy sprzęt nie będzie działał automatycznie. Potrzebna jest jego obsługa, człowiek, który posiada odpowiednie kwalifikacje.

Uwzględnij zakres wszelkich robót przygotowawczych, które będą stanowiły fundament do uzyskania końcowych wyników pracy. Należy wziąć pod uwagę również czynniki wpływające na stan budynku oraz ewentualny ich wpływ na wykonywanie robót, jak również ewentualne zagrożenia, które mogą wpłynąć nieterminowe oddanie prac.

Nawet z pozoru błahe i szybkie roboty mogą przysporzyć wiele niespodzianek. Dlatego, aby nie stracić swojej renomy w oczach zleceniodawcy, warto takie kwestie przewidzieć i na początku odpowiednio się zabezpieczyć. Podobnie jest w przypadku, gdy określimy poziom usługi na zbyt niskiej cenie. W efekcie wszelkie dodatkowe koszty trzeba będzie ponieść w własnej kieszeni. Przy wycenie usługi warto przyjąć od 3 do 10 procent rezerwy.

Kalkulacja w zgodzie z raportami

Nie lada sztuką jest dobranie takiej kwoty, która usatysfakcjonuje obie strony, sprawi, że zadowolony będzie zarówno zleceniobiorca, jaki i zleceniodawca. Optymalną ceną powinna być suma wynagrodzenia, jaką otrzymają pracownicy, cena za materiały budowlane, wykalkulowana rezerwą i czysty zysk naszej firmy.  Wszystkie projekty budowlane wykonywane od fundamentów można rzetelnie zaplanować, niestety, w przypadku przeprowadzania remontów to zadanie jest znacznie bardziej skomplikowane. Dzieje się tak na skutek ingerowania w konstrukcję budynków, którego absolutnie się nie zna. Dlatego wszelkie wyceny należy budować w oparciu o raporty specjalistów, które są dostępne przy większych modernizacjach strukturalnych lub w sytuacji, kiedy budynek został poważnie uszkodzony. Każda informacja zawarta w tego rodzaju dokumentach sprawnie ułatwi nam przeprowadzanie wyceny.

Koszt materiałów

Istotnym elementem jest wycena materiałów. Trzeba ją wykonać równie rozważnie, ponieważ przy dzisiejszym łatwym dostępie do informacji klient może samodzielnie sprawdzić sobie ceny za poszczególne materiały. Nie ma mowy o naliczaniu sobie jakichkolwiek dodatkowych marż! Może sprawdzić ceny hurtowe potrzebnych przedmiotów i nabrać podejrzeń co do wiarygodności naszej wyceny. Pamiętajmy, że rzetelna kalkulacja wyróżnia nas na tle innych firm usługowych i tym samym wpływa na nasza reklamę.

Reply