Numizmatyka i filatelistyka

numizmatyka

Numizmatyka i filatelistyka

Numizmatyka i filatelistyka powoli odchodzą dziś w zapomnienie. Dla młodych są to często nudne i może nieco zbyt trudne pasje.

Dlaczego? Otóż do zbierania znaczków nie wystarczą wcale album, lupa i godzinne przyglądanie się znaczkom pocztowym… Tak samo jest z monetami. Prawdziwi kolekcjonerzy doskonale znają nie tylko wygląd danej monety czy znaczka, ale rok ich produkcji, miejsce, z którego pochodzą, wiedzą o nich wszystko. Zbieranie znaczków to doskonały pomysł na poznawanie świata. Dzięki temu nieco podnosi się lekko podupadłą tradycję pisania prawdziwych listów. Do tego można poznać wiele fascynujących krajów, o których się dotąd nie słyszało.

Kto interesuje się kolekcjonowaniem monet i znaczków?

W przeważającej większości osoby, które zaczynają się interesować numizmatyka i filatelistyką, dziedziczą swoją pasję po kimś z rodziny, włącznie z częścią kolekcji, którą mają chęć znacznie poszerzyć. Są to też osoby o sporym zmyśle kolekcjonerskim. Potrafią spędzać długie godziny na wyszukiwaniu informacji o przedmiotach, które chcą mieć. Następnie jeszcze więcej czasu spędzają, aby te upragnione przedmioty zdobyć, najczęściej zakupić lub wymienić. Są to też osoby, które są bardzo systematyczne, odpowiedzialne, a nawet pedantyczne. Wszak utrzymanie takich cennych kolekcji w porządku godnym prawdziwego kolekcjonera jest bardzo pracochłonne.

Numizmatyka i filatelistyka rzadko kiedy przynoszą tak naprawdę zyski. Chodzi przecież o to, by wzbogacać swoja kolekcję, a nie zarabiać na niej. Jednak osoby, które naprawdę się tym fascynują, potrafią połączyć przyjemne z pożytecznym, na przykład prowadzą różne punkty skupu cennych monet czy znaczków, zajmują się pośrednictwem w ich sprzedaży, czasem odsprzedają swoje kolekcje.

Co daje takie kolekcjonerstwo?

Kolekcjonowanie starych monet i znaczków pozwala przede wszystkim poszerzyć własne horyzonty i wiedzę na różne tematy, głównie historyczne i geograficzne. Aby tego dokonać, należy wiedzieć absolutnie wszystko na temat tego, czym się człowiek pasjonuje. Ponadto wciąż mieć niedosyt tej wiedzy, zagłębiać jej tajniki. Często okazuje się, że źródła powszechnie dostępne nie są wystarczające, by dowiedzieć się czegoś na przykład na temat kraju, z którego pochodzi dana moneta czy znaczek, albo ich wyglądu i formy.

Widać więc wyraźnie, że kolekcjonowanie znaczków i monet nie polega jedynie na samym zbieraniu i przechowywaniu cennych okazów. Wiąże się też ze znajomością ich pochodzenia oraz historii, a to nie tylko poszerza wiedzę historyczną i geograficzną, ale także pozwala poznać wartość rynkową danych przedmiotów. Dzięki temu kolekcjoner jest świadom nie tylko wartości przedmiotów, które zbiera, ale także, a może przede wszystkim, wzrasta jego świadomość jako kolekcjonera i pozwala to być dumnym ze swoich osiągnięć, którymi można się chwalić dzieciom i wnukom.

Reply