Pochodzenie psa

pies

Pochodzenie psa

Pies jest jednym z najszybciej i najwcześniej udomowionych zwierząt. Dowodem tego są wykopaliska pochodzące sprzed 10 -15 tys lat przed naszą erą, z tak zwanej epoki kamiennej. Praprzodek dzisiejszego psa dołączył do człowieka z pewnością z powodu łatwego dostępu do pokarmu, czyli odpadków po pożywieniu ludzi.

Człowiek zaś zaczął w psie widzieć pewne korzyści – wykorzystywał go do pilnowania  osad i w polowaniach.

Pochodzenie psa – kilka faktów

Nie jest wiadome, w której części naszego kontynentu nastąpiło pierwsze spotkanie psa i człowieka. Wiadomo, że udomowienie nastąpiło w różnych miejscach, a co za tym idzie, przodkowie psa byli różnorodni. Właśnie to jest powodem zróżnicowania na rasy w tym gatunku. Różnią się one nie tylko umaszczeniem i owłosieniem, ale wzrostem, budową kości i cechami charakteru.

Możemy przypuszczać, że pies powstał z połączenia wilka i szakala oraz że przyczynił się do tego człowiek. Dlatego też mówi się, że pies jest pierwszym zwierzęciem, na którego hodowlę wpłynął człowiek.

Możemy przypuszczać, że pies powstał z połączenia wilka i szakala oraz że przyczynił się do tego człowiek. Dlatego też mówi się, że pies jest pierwszym zwierzęciem, na którego hodowlę wpłynął człowiek.

Pokrewieństwo ras wywodzi się z faktu, że psy mają wspólnych przodków, co potwierdzone jest licznymi wykopaliskami.

W wykopaliskach sprzed około 10 000 lat przed naszą erą znaleziono kość psa torfowego, o którym tak naprawdę niewiele wiadomo. Wiemy, że to właśnie od niego wywodzą się rasy współcześnie nam znanych szpiców, pinczerów i terierów. Znaleziono bowiem ich wspólne cechy: mały wzrost (lub średni), bardzo żywy charakter, temperament, czujność, ciętość. Największymi wnukami  psa torfowego  są brodacz olbrzymi, doberman i airedale terrier, wykorzystywane jako psy służbowe.

Grupa psów zwanych dogami wywodzi się od innego przodka, którego nazywamy Canis familiaris decumanus, o którego pochodzeniu niestety nie wiemy prawie nic. Miał on potężną budowę , tak samo jak dzisiejsze dogi.

dog

Rasy bernard, nowofundland powstały prawdopodobnie przez skrzyżowanie ras północnych (grube futro, odporność na niskie temperatury) z dogami. Te dwie rasy maja wspólne cechy, mianowicie: są łagodne, mają spokojny temperament, wykazują dużą ufność wobec ludzi, są bardzo czujne i zrównoważone.

Najmłodszy przodek psa pochodzi z epoki brązu (około 4000-5000 lat przed naszą erą). To właśnie od niego wywodzą się psy owczarskie (owczarek niemiecki, owczarek belgijski, owczarek szkocki).

owczarek

Obecnie najmniej wiemy o pochodzeniu chartów. Zakłada się, że charty powstały w dwóch różnych regionach (stepy wschodnioeuropejskie i północnoafrykańskie). Jednak brak nam na to dostatecznych dowodów.

chart

Badanie pochodzenia konkretnej rasy jest utrudnione przez ich zmienność. Chodzi tutaj o ich niekontrolowane krzyżowanie się i wydawanie potomstwa zdolnego do dalszego rozrodu.

Reply