Zjawisko mimikry w przyrodzie

Zjawisko mimikry w przyrodzie

Zjawisko mimikry w przyrodzie

Mimikra, zwana inaczej mimezją lub mimetyzmem,  to inaczej powierzchowne, zewnętrzne podobieństwo pomiędzy dwoma gatunkami zwierząt, które tak naprawdę nie są ze sobą bliżej spokrewnione.

Termin „mimikra” po raz pierwszy zastosowano w 1817 r. – oznaczał on upodabnianie się określonych gatunków owadów do części roślin. Później określenie to odnoszono do łączącego zwierzęta podobieństwa powstałego nie na skutek pokrewieństwa, ale na przykład większych możliwości ochrony przed drapieżnikami.

Obecnie pojęcie to obejmuje powierzchowne podobieństwo pomiędzy dwoma bliżej niespokrewnionymi ze sobą gatunkami. W tym kontekście stosuje się też określenia mimetyzm, mimezja (od greckiego mimesis – naśladowanie). Zjawisko to dotyczy nie tylko zwierząt, ale także roślin i grzybów.

Typy mimetyzmu u zwierząt:

Mimikra müllerowska

Odnosi się do przypadków, gdy jeden niebezpieczny czy niejadalny gatunek naśladuje inny niebezpieczny gatunek tak, by ich wspólny wróg nauczył się lepiej rozpoznawać to zabarwienie. Dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo przeżycia obu gatunków. Sytuacja taka występuje np. u motyli – jadowitego monarchy wędrownego i mniej jadowitego pokłonnika.

Szczegóły na poniższym filmiku:

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=Em9lF6OWVtk[/tube]

Mimikra Emsleya-Mertensa

Nazwą tą określa się zjawisko, które polega na tym, że bardzo niebezpieczny gatunek  przyjmuje znaki ostrzegawczych mniej niebezpiecznego gatunku, np. niezwykle jadowity wąż koralówka (micrurus nigrocicintus)  upodabnia się do niejadowitego węża królewskiego.

Sytuacja ta przedstawiona została na zdjęciu poniżej.

Zjawisko mimikry w przyrodzie

Micrurus nigrocicintus, jadowity, niebezpieczny

Zjawisko mimikry w przyrodzie

Lampropeltis triangulum hondurensis, niejadowity, bezpieczny

Mimikra batesowska

Imitacja ma chronić dany gatunek przed agresorami. Bezbronny organizm przyjmuje tu kolorystyczne znaki ostrzegawcze innych, niebezpiecznych (jadowitych) organizmów. Dla przykładu owady dwuskrzydłe bzygi (m.in. bzyg prążkowany – Episyrphus balteatus) upodabniają swój wygląd do os (European wasp white), pszczół i trzmieli. Podobnie niektóre rośliny – na przykład trawy – mogą celowo naśladować innych, trujących, przedstawicieli flory.

Zjawisko mimikry w przyrodzie

Episyrphus balteatus, nieszkodliwy, bezbronny

Zjawisko mimikry w przyrodzie

European wasp white, jadowita

Reply